Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Výkaz alkoholu

Aplikácia iKelp Predajca obsahuje modul Výkazu alkoholu, ktorý zabezpečuje evidenciu a výkazy príjmov, výdajov a stavu zásob liehu v spotrebiteľských baleniach (SBL) podľa zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Modul výkazu alkoholu Vám umožní jednoduchšie vykonávať požadované úkony:

  • Vedenie evidencie príjmov a výdajov liehu v spotrebiteľských baleniach
  • Inventarizácia zásob liehu v spotrebiteľských baleniach
  • Denná evidencia spotrebiteľských balení
  • Podklad pre elektronické oznamovanie údajov
  • Rozlíšenie držiteľov Povolenia na predaj a držiteľov Oprávnenia  na distribúciu

Viac informácii nájdete  v zozname dôležitých zmien v zákone a praktické rady ohľadom evidencie a výkazov liehu v spotrebiteľskom balení.