Pokladňa a Sklad
 

Euro-2500TX

euro-2500
  • Možnosť rozšírenia až na 25.000 tovarových položiek
  • Možnosť voľby zo štyroch režimov pokladnice (obchodná, reštauračná, hold, prekrývanie pokladníkov)
  • Až 99 otvorených stolov a 2000 otvorených položiek
  • Až 30 pokladníkov alebo čašníkov s možnosťou bezdotykového prihlásenia
  • Max. 25.000 PLU, 64 skupín a 16 zlúčených skupín
  • Elektronický žurnál
  • Komunikácia s PC na pozadí
  • Externý alfanumerický displej pre zákazníka
Euro-2500TX je pokladnica s novým programovým vybavením. Úspešná koncepcia pokladnice s externým displejom a externou klávesnicou umožní používateľovi voľbu ideálnej konfigurácie podľa typu prevádzky. Nové funkcie programového vybavenia a technické možnosti pokladnice ju predurčujú aj pre nasadenie v náročnejších obchodných prevádzkach a najmä v reštauráciách.
CharakteristikyEuro-2500TX 
Počet PLU1 000  (25 000)
Počet znakov v názve tovarových položiek 20
Možnosti pripojenia
PC, tlačiareň, snímač čiarových kódov, programovateľná alebo PC klávesnica,2 elektronické váhy, externý displej pre účtujúceho a zákazníka, bezdotykový kľúč účtujúceho, 2 externé "kuchynské" tlačiarne s možnosťou rozšírenia