Pokladňa a Sklad
 

Synchronizácia POS Pokladní cez internet

Vaše podnikanie sa orzrastá o prevádzky a registračné pokladnice už nespĺňajú vaše potreby? Naše riešenie vám dá možnosť neomedzeného roširovania a možnosti spoločného menežovania vašich prevádzok. 

Synchronizácia POS Pokladní cez internet
 • Automatická aktualizácia  kariet, cien, zliav, dokladov s centrálou

 • Vernostný program pre Vašich zákazníkov

 • Predaj aj pri výpadku internetu*

 • Centrálna agenda systému

*Predaj prebieha v rámci lokálnej databázy, po obnovení spojenia sa údaje zaktualizujú

Kedy je naše riešenie pre Vás vhodné:

 • Máte viacero prevádzok a potrebujete mať aktuálny prehľad o hospodárení?
 • Potrebujete vo väčšej predajni zabezpečiť funkčnosť pokladní aj pri výpadku siete?
 • Hľadáte riešenie pre centrálnú správu obchodného systému, skladov a zákazníkov?
 • Očakávate viac? - Vernostný systém, dotyková pokladňa, automatizované prepojenie centrály a pobočiek, atď.

Ak ste sa v týchto otázkach "našli", pokračujte v čítaní, pretože máme pre Vás riešenie!

Tip: Ako pomohol iKelp Cloud sieti predajní mäsa a mäsových výrobkov

Tip: Kedy použiť ONLINE predaj a kedy synchronizované POS Pokladne v riešení siete predajní?

Automatická aktualizácia cien

Ak v centrálnej agende vytvoríte novú skladovú kartu, prípadne upravíte existujúcu, táto zmena je automaticky synchronizovaná cez internet do jednotlivých POS Pokladní. Takéto riešenie Vám zabezpečí aktualizáciu nie len samotných cien, ale hneď viacero kľúčových údajov:

 • Cena, názov, čiarové kódy (aj balenia)
 • Obrázky pre rýchle voľby a kategórie tovarov
 • Ďalšie vlastnosti skladových kariet:
  • Jednotková cena
  • Príznak váženého tovaru
  • Zaradenie tovaru do kategórie
  • Rýchle voľby, tzv. Quick PLU alebo QPLU
  • a mnohé iné

Vďaka tejto funkcionalite Vám odpadá neustále prácne programovanie pokladníc vždy pri zmene ceny alebo sortimentu, ako i vždy na začiatku a konci každej akcie. Automatická synchronizácia cez internet sa postará o tieto úkony za Vás.

Synchronizácia zliav (zľavové a akciové cenníky)

V obchodnom systéme je možné okrem troch základných cenových hladín skladových kariet využívať aj tzv. Cenníky. Tieto výrazným spôsobom rozširujú možnosti cenotvorby a to najmä vďaka týmto vlastnostiam:

 • Cenník môže byť platný pre všetkých (najčastejšie pri akciách) alebo pre vybraných odberateľov (najčastejšie pri vernostných systémoch)
 • Zľavy môžu byť definované percentuálne pre jednotlivé kategórie a podkategórie tovarov
 • Ceny môžu byť nastavené aj pre konkrétne skladové karty formou akciovej ceny alebo zľavy
 • Je možné definovať platnosť:
  • Rozsah dátumov "od", "do"
  • Dni v týždni
  • Konkrétny čas v rámci dňa (tzv. "happy hour")
  • Platnosť pre všetky alebo vybraný sklad
 • Cenníky môžu mať nastavenú prioritu

Cenníky vytvorené v centrálnej databáze sú automaticky synchronizované cez internet do jednotlivých POS Pokladní. Vďaka tomu dokážete vytvoriť napríklad časovo obmedzenú akciu a zľavnené tovary, pričom tento cenník môže byť pripravený aj vopred. Cenník je automaticky aplikovaný počas jeho platnosti. Odpadajú Vám tak starosti ohľadom preceňovania vždy na začiatku a konci akcie.

Vďaka cenníkom a vernostnému systému dokážete nastavovať individuálne cenové podmienky pre jednotlivých zákazníkov, prípadne pre vybrané skupiny (najčastejšie využívané pre vernostné karty). Tieto nastavenia vykonáte iba raz, v centrálnej databáze. Všetky potrebné údaje sú automaticky prenášané do jednotlivých POS Pokladní na pobočkách.

Vernostné systémy

Prilákanie nových zákazníkov, udržanie si existujúcej klientely a motivácia k ďalším nákupom - to sú úlohy každého šikovného obchodníka. Riešenia, využívajúce aplikácie iKelp Predajca a/alebo iKelp Elcom Pokladňa Vám poskytujú široké spektrum nástrojov pre riešenie týchto dôležitých úloh. Najčastejšie scenáre pre podporu predaja:

 • Klubové alebo vernostné karty - slúžia na identifikáciu zákazníka (čiarový kód, RFID)
 • Individuálne zľavy a ceny pre vernostných zákazníkov - najčastejšie rozdelení do skupín podľa určitej úrovne
 • Špeciálne ceny pre konkrétnych zákazníkov - plne individuálna cenotvorba
 • Akcie pre vernostných zákazníkov
 • Sledovanie obratov svojich zákazníkov, možnosť cenotvorby na základe dosiahnutých obratov
 • Kumulovanie kreditu/bodov na základe obratu v určitých skupinách tovarov
 • a mnohé iné scenáre

Vďaka prepojeniu centrály a jednotlivých pobočiek poskytnete tieto výhody svojím zákazníkom hneď na všetkých pobočkách. Pred nasadením vernostného systému v našich riešeniach Vám odporúčame sa s daným riešením detialne zoznámiť. Existuje totiž mnoho scenárov a každá podporovaná funkcia má presne definované možnosti. Je vnodné, aby ste Vami prezentovaný vernostný systém zladili s podporovanou funkcionalitou.

Tip: Získajte konkurenčnú výhodu - poskytnite svojim zákazníkom niečo naviac. Naše riešenia Vám s tým pomôžu.

Predaj pri výpadku internetu

Každá POS Pokladňa pracuje so svojou vlastnou lokálnou databázou. Takisto centrálna databáza - skladová a obchodná evidencia pobočiek - je nezávislá. Vybrané údaje v týchto databázach sa synchronizujú cez internet. V prípade výpadku spojenia je možné na POS Pokladni aj naďalej predávať, obsluha nič nespozoruje, dočasne však neprebieha napríklad aktualizácia cien. Po obnovení výpadku internetu sa automaticky zosynchronizujú chybajúce údaje. Keďže ceny tovaru sa nemenia "každú sekundu", takýto krátkodobý, dokonca aj niekoľkodňový výpadok internetu nemusí mať zásadný vplyv na chod prevádzky. Napríklad aj denné predaje sú uchovávané v lokálnej databázi a do centrály sa môžu preniesť aj s určitým oneskorením.

Centrálna agenda systému

Skladové hospodárstvo a obchodný systém sa nachádza v jednej centálnej databáze (pobočky sú obvykle evidované ako jednotlivé sklady). To prináša viaceré výhody:

 • Dostupnosť všetkých informácií a prehľad o pobočkách pre manažérov prevádzok a správcov skladov
 • Centrálna agenda zákazníkov / vernostných kariet umožňuje:
  • Viditeľnosť na všetkých pobočkách
  • Sledovanie obratov na všetkých prevádzkach
  • Aplikáciu zliav v celom systéme: predajne, fakturácie, internetový obchod
 • Jednotný číselník skladových kariet - akúkoľvek zmenu vykonáte len na jednom mieste, automatická synchronizácia sa postará o distribúciu údajov na pobočky / E-Shop
 • Centrálne vybavovanie interných objednávok, napr. na doskladnenie tovaru na pobočky
 • Majiteľ / Manažér má prehľad o hospodárení jednotlivých prevádzok z jedného miesta

Prečo je vhodné centralizovať agendu?:

 • Všetky údaje meníte/vytvárate na jednom mieste (skladové karty, kontakty, cenníky, ...)
 • Máte dostupné všetky dôležité informáce na jednom mieste
 • Automatická synchronizácia Vás ušetrí od veľkého množstva manuálnej práce

Ďalšie výhody riešenia

Vyššie sú spomenuté hlavné výhodý riešenia synchronizácie POS Pokladní cez internet. Tých je však omnoho viac:

 • Odolnosť voči výpadku siete môžete využiť aj v rámci jednej väčšej prevádzky. Získate tak nezávislosť od centrálneho servera, možnosť predaja aj pri výpadku počítačovej siete a internetu. Ak jednotlivé predajné miesta obsahujú aj záložné zdroje elektrickej energie, možnosť predaja máte aj v tomto prípade. Toto riešenie je teda vhodné aj do väčších predajní (nemusí nutne ísť o sieť prevádzok).
 • Obsluha na pobočkách môže byť notifikovaná o zmenách cien a priamo na POS Pokladni si vytlačiť podklad pre etiketovanie. Odpadá tak nutnosť ďalšej komunikácie obsluhy na pobočkách s manažérmi skladov na centrále. Predajcovia okamžite vedia, že je potrebné zmeniť cenovky.
 • Na pobočkách je možné vytvárať interné dodávateľské objednávky, ktoré sú automaticky synchronizované s centrálou. Takto je možné jednoducho zabezpečiť "dozásobenie" prevádzok bez nutnosti ďalšej telefonickej alebo emailovej komunikácie.
 • Synchronizácia centrálnej databázy nie len s pobočkami, ale aj s internetovým obchodom - vernostní zákazníci budú využívať benefity všade rovnako bez nutnosti manuálnej aktualizácie cien / zliav na E-Shope.

Užitočné odkazy

Hľadáte návod, ako nastaviť synchronizáciu medzi centrálou a pobočkami? Pripravili sme pre Vás návody typu "krok-za-krokom":

Zaujímajú Vás riešenia typu "softvér ako služba" (angl. SaaS)? Prečítajte si viac o produktoch iKelp Cloud: