POS Manažér Server - Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená)

Pokúšate sa registrovať aplikáciu iKelp POS Manažér Server pre spojenie s aplikáciou iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ale pri klinutí na tlačidlo Registrovať sa Vám zobrazí hlásenie: Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená).

Hlásenie aplikácie iKelp POS Manažér po kliknutí na tlačidlo Registrovať.

Hlásenie aplikácie pri pokuse o registrovanie služby

Popis riešenia

Ak sa Vám toto hlásenie po nainštalovaní aplikácie iKelp POS Manažér a po kliknutí na tlačidlo Registrovať zobrazilo, odporúčame Vám pre riešenie postupovať podľa nasledovných krokov.

  1. Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný NetFramework minimálne verzie 3.5 so Service Pack 1 alebo vyššej.
  2. Či sú na danom PC zapnuté automatické aktualizácie a či sa pravidelne akualizuje,
  3. Vyskúšajte Telnet z Vašej siete na IP adresu servera prevádzkovanej služby 92.240.251.25 port 8080.
    • Skontrolujte nastavenie zabezpečenia konkrétneho PC, nastavenie Firewall, antivírusový program a pod.
    • Skontrolujte nastavenie zabezpečenia lokálnych zariadení, či na Vašom zariadení nie je nastavené pravidlo pre blokovanie komunikácie na danom porte, prípadne Firewall.
    • Skúste dočasne vypnúť Firewall a vyskúšať spojenie opäť

Ak Vám Telnet na danú IP adresu neprešiel a skontrolovali ste na danom PC nainštalované aplikácie, nahláste telefonicky alebo emailom na podpora(at)ikelp.sk Vašu verejnú IP adresu. (Túto zistíte napr. na stránke www.mojeip.cz) Z dôvodu zabezpečenia našich serverov sú niektoré IP adresy blokované a môže sa stať, že Vám Váš poskytovateľ pridelil IP adresu práve z rozsahu blokovaných adries.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard