eKasa - ktoré zariadenia budeme podporovať?

Finančná správa Slovenskej republiky zavádza projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Dňa 1.1.2019 vstúpil do účinnosti zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (úplné znenie zákona). V tomto článku nájdete zoznam zariadení pre eKasa, ktoré budeme podporovať v aplikáciách iKelp Pokladňa, iKelp POS Mobile a iKelp Predajca Cloud.

eKasa - nová legislatíva
Všeobecné informácie získate aj na portáli Finančnej správy SR

Čo ovplyvňuje budúcu podporu zariadení pre eKasa?

Naše aplikácie iKelp Pokladňa, iKelp POS Mobile a iKelp Predajca doteraz vždy podporovali väčšinu používaných fiskálnych tlačiarní a registračných pokladníc používaných na Slovensku. V súvislosti s novou legislatívou eKasa však nebudeme môcť podporovať všetky zariadenia tak ako doteraz. Dôvody sú viaceré a väčšina z nich nesúvisí so spoločnosťou Abiset s.r.o. - výrobcom aplikácií iKelp.

V prvom rade, podporovať bude možné len tie zariadenia, ktoré získajú príslušné rozhodnutie o certifikácii. Toto je dané legislatívou, zoznam už vydaných certifikátov zverejňuje Finančná správa SR na svojom portáli. Pri niektorých zariadeniach je už dnes zo strany výrobcov potvrdené, že nebudú podporované z dôvodu rozhodnutia samotného výrobcu.

V druhom rade, niektoré existujúce zariadenia nebude možné prerobiť na eKasa legislatívu z technických príčin. Napríklad nemajú dostatočne výkonnú elektroniku, používajú ihličkové tlačiarne, kde nie je možné v dostatočnej kvalite vytlačiť QR kód alebo ich prerábka by vychádzala drahšie ako kúpa nového zariadenia.

Naša spoločnosť môže dokončiť implementáciu podpory konkrétneho zariadenia až v momente, keď bude potvrdené rozhodnutie o certifikácii, zároveň nám výrobca poskytne príslušnú dokumentáciu a v prípade potreby aj samotné zariadenie na účely finálneho testovania pred vydaním nových verzií aplikácií iKelp.

Rýchlosť implementácie závisí od zložitosti zmien, ktoré výrobca vykonal v komunikačnom protokole v súvislosti s prechodom na novú legislatívu. Naša spoločnosť však vyvíja maximum úsilia, aby bola podpora jednotlivých zariadení implementovaná čo najskôr. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme vopred vykonali viaceré prípravné kroky. Napríklad niektorí výrobcovia nám poskytli predbežnú dokumentáciu a nástroje na predbežné testovanie.

Zoznam podporovaných fiskálnych tlačiarní pre eKasa

V nasledujúcej tabuľke je zoznam doteraz podporovaných fiskálnych tlačiarní a informácia, či dané zariadenie budeme podporovať aj v súvislosti s eKasa legislatívou. Tento zoznam priebežne aktualizujeme. Odporúčame všetkým užívateľom aplikácií iKelp tieto informácie priebežne sledovať a zabezpečiť si tak bezproblémovú prípravu na novú legislatívu eKasa.

Dátum poslednej aktualizácie: 30.10.2019.

Zariadenie   Výrobca   Naše stanovisko k eKasa zariadeniu
Elcom EFox - T   Výrobca podporuje prechod formou zakúpenia "Upgrade balíčka".   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
Elcom Mini EFox   Podľa nami dostupných informácií výrobca nebude podporovať eKasa verziu tohto zariadenia.   Zariadenie nebude podporované z dôvodu rozhodnutia výrobcu.
Elcom reg. pokladnica   Registračná pokladnica v režime online: Výrobca deklaruje možnosť "ugradovať" vybrané modely registračných pokladníc.   Podporované v on-line aj off-line režime (pre konkrétne modely viď nasledovná tabuľka).
FiskalPRO   Výrobca podporuje "eKasa Upgrade" pre všetky modely zariadení s výnimkou zariadenia FiskalPRO VX675 vo verzii GPRS (priestor pre vloženie SIM karty je obsadený CHDÚ).   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
FiskalPRO A8   Výrobca prichádza na trh s novým zariadením, pre eKasa legislatívu.   Momentálne prebieha integrácia.
Pegas FM-06 / BOWA   Výrobca podporuje "Upgradovací balíček" na novú legislatívu.   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
Portos eKasa / NineDigit   Výrobca prichádza na trh s vlastný riešením CHDÚ a komunikačnej knižnice pre eKasa legislatívu.   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
Varos FT4000   Pri vybraných modeloch tlačiarne je možný prechod na eFT4000 alebo zakúpenie úplne novej eFT5000.  

Podporované v aktuálnych verziách aplikácií: FT4000B/FT5000B s CHDÚ od výrobcu BOWA.

Plánujeme podporovať aj nové zariadenia eFT4000 a eFT5000, momentálne prebieha ich integrácia do našich aplikácií. Upozorňujeme však, že výrobca zatiaľ nezískal platný certifikát.

Podpora registračných pokladníc pre eKasa

Plánujeme podporovať registračné pokladnice výrobcu Elcom aj v režime offline. Čakáme na aktualizáciu dokumentácie a dodanie zariadení s platným certifikátom od výrobcu na finálne testovanie.

V nasledujúcej tabuľke je zoznam doteraz podporovaných registračných pokladníc a informácia, či dané zariadenie budeme podporovať aj v súvislosti s eKasa legislatívou. Tento zoznam priebežne aktualizujeme. Odporúčame všetkým užívateľom aplikácií iKelp tieto informácie priebežne sledovať a zabezpečiť si tak bezproblémovú prípravu na novú legislatívu eKasa.

Dátum poslednej aktualizácie: 30.10.2019.

Zariadenie   Výrobca   Naše stanovisko k eKasa zariadeniu
Euro-50 TE Cash   Výrobca získal dňa 26.3.2019 certifikáciu "eKasa verzie" zariadenia v rôznych prevedeniach.   Plánujeme podporovať. Čakáme však na dodanie dokumentácie zariadení od výrobcu, aby sme mohli naplánovať finálnu integráciu.
Euro-50 TE Mini   Výrobca získal dňa 26.3.2019 certifikáciu "eKasa verzie" zariadenia v rôznych prevedeniach.   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
Euro-80/o B   Výrobca zatiaľ nezverejnil príslušnú dokumentáciu.   Bez ďalších informácií sa nevieme vyjadriť.
Euro-100 TE   Výrobca zatiaľ nezverejnil príslušnú dokumentáciu.   Bez ďalších informácií sa nevieme vyjadriť.
Euro-150 TE Flexy   Výrobca získal dňa 26.3.2019 certifikáciu "eKasa verzie" zariadenia v rôznych prevedeniach.   Podporované v aktuálnych verziách aplikácií.
Euro-200 TE/TX   Výrobca zatiaľ nezverejnil príslušnú dokumentáciu.   Bez ďalších informácií sa nevieme vyjadriť.
Euro-500 T/TE/TX   Podľa nami dostupných informácií výrobca nebude podporovať eKasa verziu tohto zariadenia.   Zariadenie nebude podporované z dôvodu rozhodnutia výrobcu.
Euro-2000 T/TE   Podľa nami dostupných informácií výrobca nebude podporovať eKasa verziu tohto zariadenia.   Zariadenie nebude podporované z dôvodu rozhodnutia výrobcu.
Euro-2100 TE   Výrobca zatiaľ nezverejnil príslušnú dokumentáciu.   Bez ďalších informácií sa nevieme vyjadriť.

Čo dodať na záver? Naše odporúčanie

Odporúčame Vám počkať s nákupom novej fiskálnej tlačiarne alebo registačnej pokladnice do momentu, keď bude zverejnených viacero kľúčových informácií. Je len v rukách štátnych inštitúcií či a kedy vydá certifikát na jednotlivé zariadenia jednotlivým výrobcom. Až potom môže naša spoločnosť zaujať definitívne stanovisko o podpore daného modelu zariadenia. Predpokladáme, že toto sa udeje v najbližších dňoch.

Odporúčame vám priebežne sledovať naše webové stránky, portál finančnej správy ako i webové stránky jednotlivých výrobcov. Vzhľadom na časový stres, ktorý sa stal súčasťou tejto legislatívnej zmeny sa snažíme aj my, aj výrobcovia zariadení aktualizovať informácie priebežne, každý deň.

Stanovisko našej spoločnosti k legislatíve eKasa nájdete v článku: eKasa - nová legislatíva a aplikácie iKelp

S úctou, Realizačný tím iKelp.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard