Vytváření kategorií a podkategorií jídel a nápojů

Tento návod popisuje způsob vytváření kategorií jídel a nápojů (skupin zboží), vytváření jejich podkategorií a změnu jejich pořadí v restauračním systému POS Mobile. Vytváření kategorií jídel a nápojů (skupin zboží) je možné vykonat kliknutím v Menu  aplikace na možnost Kategorie.

Vytváření kategorií a podkategorií jídel a nápojů

Seznam kategorií jídel a nápojů

Seznam kategorií jídel a nápojů

Už po zřízení aplikace je dostupná většina běžně používaných kategorií, proto doporučujeme využívat pro zařazování karet primárně předvytvořené kategorie a jejich úpravě nebo tvorbě nových byste se měli vyhnout. (Samozřejmě to není podmínkou a jestli vám některá kategorie, případně podkategorie nevyhovuje, případně potřebujete některou doplnit, můžete tak učinit.) 

Kategorie v aplikaci iKelp POS Mobile se vytváří v rámci stromové struktury.

  • Hlavní kategorii (jako jsou např. Jídla, Nealko nápoje, Alko nápoje a pod.) vytvoříte kliknutím na ikonu + Kategorie (na první kategorii v seznamu.)  
  • Podkategorii  je možné vytvořit kliknutím na ikonu +  při názvu kategorie, které chcete podkategorii vytvořit. (Např. jestli chcete vytvořit podkategorii Přílohy nebo Dezerty, klikněte na ikonu + při kategorii Jídla.) 

Nová kategorie/podkategorie

  1. Novou kategorii vytvoříte kliknutím na ikonu +. (Při vytvoření hlavní kategorie klikněte na ikonu + Kategorie, pro vytvoření podkategorie klikněte na kategorii, které podkategorii chcete vytvořit.) Zobrazí se formulář pro vyplnění vlastností nové kategorie.
  2. Zadejte Název kategorie, případně předvolenou tiskárnu pro danou kategorii. (Všechny karty vytvořené v dané kategorii se následně budou automaticky tisknout na dané tiskárně. Jestli máte tiskárnu v kuchyni, je tak možné nadefinovat na kategorii Jídla tiskárnu pro kuchyni a automaticky se tady budou tisknout všechny jídla přidané do objednávky v prodeji.)
  3. Nezapomeňte v záložce Galerie doplnit obrázky, které se využívají při propagaci Jídelního lístku v mobilu, na webu, na Facebooku, kde je to atraktivní a přehledné pro zákazníka.
  4. Všechny vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Změna pořadí kategorií

  1. Změnu řazení hlavních kategorií vykonáte úpravou některé z těchto kategorií, kliknutím na její název nebo ikonu Více.
  2. Změnu řazení vykonáte v záložce Pořadí.
  3. Kliknutím a podržením umíte jednotlivé kategorie posouvat a měnit tak jejich pořadí zobrazení.
  4. Všechny vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Více informací najdete v návodu: Kategorie jídel a nápojů.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard