Pokladňa a Sklad
 

Jednoúčelový poukaz

Jednoúčelový poukaz sa zavádza v rámci legislatívy EU. Jedná sa o poukaz, ktorý oprávňuje držiteľa si u obchodníka (vopred určeného dodávateľa) vymeniť tento poukaz za tovar / službu, ktorý je na nej špecifikovaný v celej výške naraz. To znamená, že nie je možné použiť tento poukaz výmenou za iný tovar / službu ani jeho postupné čerpanie. Rovnako tak nie je možné z neho vydávať peniaze. Tak ako bola poukážka zakúpená, tak musí byť aj jednorázovo vyčerpaná. Netýka sa to rôznych hodnotových poukážok napr. zľava 5€ na nákup a pod. 

Tak ako aplikácie, musia túto funkcionalitu resp. možnosť účtovania spĺňať aj jednotlivé eKasa zariadenia.

Účtovanie poukazu na zariadení

 • Na väčšine podporovaných zariadení je možné jednak takýto poukaz predať, rovnako tak ho uplatniť. 
 • Zariadenia pri uplatňovaní poukazu umožňujú doúčtovanie aj iných položiek s následným doplatkom.
  • POZOR, zariadenie ELCOM EFox eKasa má obmedzenie, ktoré v prípade účtovania takéhoto poukazu, resp. jeho uplatnenia nedovolí aby sa v predaji nachádzala iná položka ako tá, na ktorú je poukaz aplikovaný. Celková výsledná cena dokladu teda musí byť 0. Ak si zákazník dokupuje ďalší tovar / službu, musia byť tieto účtované v nezávislom doklade.
 • Ak sa poukážka predáva, alebo uplatňuje, na doklade sa tlačí aj číslo poukážky ktoré je s dokladom nahlasované na portál FS.
 • Poukážku môže predávať iný daňový subjekt a jej uplatnenie môže byť u iného subjektu. (Najčastejšie prípady sú rôzne zľavové portály a pod.)

Vzorové doklady o predaji a následnom čerpaní jednoúčelového poukazu s vyobrazením čísla poukazu. (Napr. zariadenie FiskalPro tlačí číslo ako sériové a pod.)

 • Poukážky je možné uplatňovať len v predaji.
 • Číslo poukazu sa berie všetko po znak # definujúci číslo poukazu. (Znak # tlačí pred číslom poukazu napr. zariadenie PORTOS.)
 • Poukaz môže byť definovaný kombináciou znakov a čísiel.
 • Limit pre dĺžku je 30 znakov.

Nastavenie v aplikácii

Pre správne fungovanie je potrebné mať vytvorené 3 karty:

 • Poukaz - prvú kartu je potrebné vytvoriť pre samotný predaj poukazu. (Platí v prípade, že si zákazník kupuje poukaz priamo na prevádzke. Ak sa poukazy nakupujú cez zľavové portály, kartu nie je potrebné vytvárať.)
  • Karta typ "P".
  • V časti Nastavenie správania aplikovať na karte Roz. info  a Dopl. text pre tlač čísla kupónu na doklade.
 • Bežne predajný tovar / služba - druhá karta pre daný tovar / službu, ktorá môže byť predávaná samostatne, alebo môže byť na ňu uplatnený poukaz.
  • Typ karty "T" alebo "P" podľa potreby.
 • Uplatnenie poukazu pri nákupe tovaru / služby - tretia slúži na uplatnenie samotného poukazu.
  • Karta typ "P".
  • V časti Nastavenie správania aplikovať na karte Roz. infoDopl. text, Vratný tovar a Poukaz pre správne vyúčtovanie na zariadení.

Predaj poukazu a jeho následné uplatnenie v iKelp Predajca

Predaj poukazu

 1. Vyberte kartu - poukaz zakúpený zákazníkom.
 2. Zadajte číslo  - identifikátor poukazu a kliknite na tlačidlo Zmeniť. (Dvojklikom na položku v zozname je možné číslo dodatočne zmeniť. Ak používate skener, je možné číslo na poukážke naskenovať.)
 3. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Uplatnenie poukazu

 1. Naúčtujte dodaný tovar alebo službu.
 2. Pridajte do dokladu položku - uplatnenie poukazu.
 3. Zadajte číslo  - identifikátor poukazu a kliknite na tlačidlo Zmeniť(Dvojklikom na položku v zozname je možné číslo dodatočne zmeniť.)
 4. Doúčtujte ostatné tovary / služby zakúpené zákazníkom. (Pozor, neplatí pre ELCOM EFox. V tomto prípade je potrebné vytvoriť nový doklad.)
 5. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 6. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Predaj poukazu a jeho následné uplatnenie v iKelp Predajca - dotykový predaj

Predaj poukazu

 1. V režime dotykového predaja vyberte kartu - poukaz zakúpený zákazníkom.
 2. Zadajte číslo - identifikátor poukazu.
 3. Stlačte ENTER na klávesnici alebo na obrazovke.
 4. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 5. Ukončite predaj.

Uplatnenie poukazu

 1. V režime dotykového predaja naúčtujte dodaný tovar alebo službu.
 2. Pridajte do dokladu položku - uplatnenie poukazu.
 3. Zadajte číslo - identifikátor poukazu.
 4. Stlačte ENTER na klávesnici alebo na obrazovke.
 5. Doúčtujte ostatné tovary / služby zakúpené zákazníkom. (Pozor, neplatí pre ELCOM EFox. V tomto prípade je potrebné vytvoriť nový doklad.)
 6. Ukončite doklad príslušným platidlom.
 7. Ukončite predaj.

Súvisiace návody a články
Write by Author / Vytvorené by