Pokladňa a Sklad
 

Vzorový off-line doklad v aplikácii iKelp POS Pokladňa

So zavedením systému eKasa je okrem iných povinností potrebné mať na prevádzke vyobrazený vzor on-line a off-line dokladu, aby si zákazník vedel skontrolovať, či doklad obsahuje v oboch prípadoch všetky náležitosti. Vytlačenie vzorového on-line dokladu nie je problém. V závislosti od zariadenia sa ale líši postup, akým je možné vytlačiť off-line doklad.

Pripojenie zariadenia k pokladničnému systému

Zariadenia môžu mať viacero rozhraní cez ktoré vedia s nadradenou aplikáciou komunikovať. 

 • Pripojenie zariadenia cez COM / USB
 • Pripojenie cez LAN / WiFi

Pripojenie zariadenia cez COM / USB

V prípade, že zariadenie je pripojené k PC cez USB v zásade stačí zablokovať zariadeniu prístup k internetu (napr. vytiahnutím sieťového kábla z routera / PC). Následne z nadradenej aplikácie vytlačiť vzorový doklad.

Ak používate sieťovú verziu aplikácie, odporúčame pri tomto postupe na všetkých PC aplikáciu vypnúť. Vytlačiť doklad na PC kde je umiestnená databáza a pripojené eKasa zariadenie. Následne po uvedení do prevádzky všetkých sieťových zariadení a pripojení káblov spustiť aplikáciu aj na osattných PC.

 • EFox pripojený cez USB 
 • Registračné pokladnice ELCOM pripojené cez USB
 • Pegas
 • Varos
 • Portos - pri tomto zariadení je možné zablokovať v nastaveniach FW komunikáciu. Pri nastavovaní pravidla je potrebné vybrať exe súbor aplikácie iKelp Predajca. (Viac informácií sa dozviete na stránkach výrobcu https://ekasa.ninedigit.sk/wiki/knowledge-base/vytlacenie-offline-dokladu/)

Pripojenie zariadení cez LAN / WiFi

Ak je zariadenie pripojené cez lokálnu sieť k aplikácii, vypnutím sieťového zariadenia, alebo vytiahnutím kábla z PC toto vyriešiť nevieme, pretože zariadenie by so systémom okamžite prestalo komunikovať. Nakoľko je v rámci lokálnej siete komunikácia potrebná, jedným z riešením je napr. na routeri zablokovanie komunikácie smerom do internetu. Vytlačiť doklad a komunikáciu opätovne povoliť. Ďalším riešením je zmenou nastavení na samotnom zariadením pre komunikáciu s portálom eKasa. V tomto prípade ale zmeny odporúčame konzultovať s dodávateľom zariadenia.

 • EFox pripojený cez LAN / WiFi
 1. V prípade zariadenia pripojeného cez WiFi k portálu FS, stačí zariadeniu zablokovať prístup na WiFi sieť. Druhá možnosť je zablokovanie DHCP.
 2. V prípade zariadenia komunikujúceho s portálom FS cez LAN, je možné vypnúť nastavenie DHCP v sieti a zariadeniu nastavte statickú IP.
 • FiskalPro
  • Zmeniť lokáciu s IP adresou servera finančnej správy
  1. Stlačte na zariadení tlačidlá spolu Cancel (červené tlačidlo) + 5 pre zmenu lokácie.
  2. Zadajte číslo lokácie: 6289.
  3. Potvrďte - Enter (zelené tlačidlo).
  4. Prepíšte len posledné číslo z IP adresy. Pozor, je potrebné si ho zapamätať.
  5. Potvrďte - Enter (zelené tlačidlo).
  6. Vytlačte vzorový doklad. Tento sa vytlačí ako offline.
  7. Zopakujte postup pre zmenu lokácie a nastavte pôvodnú IP adresu.
  8. Ďalší doklad sa už vytlačí ako online. 
Write by Author / Vytvorené by