Pokladňa a Sklad
 

On-line predaj - neštandartné sitúcie v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode Vám predstavíme rôzne situácie a ich riešenie, ktoré môžu vzniknúť pri On-line predaji v aplikácii iKelp Predajca.

Čo robiť v prípade, že na fiskálnej tlačiarni sa nevytlačil doklad a v aplikácii figuruje ako odložený?

V dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca ste vyúčtovali doklad, tento sa ale na fiskálnej tlačiarni nevytlačil alebo sa vytlačila len časť. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača alebo vypadnutie komunikácie v čase, keď aplikácia čaká od fiskálnej tlačiarne informáciu o tom, či sa doklad podarilo, resp. nepodarilo korektne vyúčtovať. Ak si nie ste istí, či sa doklad započítal do uzávierky na fiskálnej tlačiarni, vytlačte X (Priebežnú uzávierku) a porovnajte ju zo stavom finančnej pokladne v systéme. Prípadne v histórii dokladov skontrolujte poradové číslo nasledovného vytvoreného dokladu.

Riešenie

V databáze vznikol záznam o poslaní dokladu na fiskálnu tlačiareň, rovnako aj o platidle ktorým bol doklad účtovaný.

 1. V dotykovom rozhraní predaja kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
 2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
 3. V zozname nájdite doklad, ktorý nebol korektne na fiskálnej tlačiarni vytlačený. Takýto doklad je označený skratkou a oranžovou značkou Od
 4. Vyberte daný doklad, tento sa zobrazí v predaji.
 5. Vyberte platidlo pre vyúčtovanie dokladu.
 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať zariaď.
Týmto postupom zabezpečíte opätovné zaslanie dokladu na fiskálnu tlačiareň, bez toho aby bolo nutné doklad v databáze vytvárať znovu. Doklad sa teda znovu pošle na fiskálnu tlačiareň, ale bez opätovného zápisu do databázy.
Či bol doklad započítaný do uzávierky, viete rýchlo preveriť aj v dotykovom rozhraní predaja. Ak ste po tomto doklade ktorý figuruje ako odložený vytlačili ďalší doklad ktorý už prešiel v poriadku, viete si podľa poradových čísiel dokladov skontrolovať či fiskálna tlačiareň pridelila dokladu poradové číslo a teda či doklad bol alebo nebol do uzávierky započítaný.
 1. V dotykovom rozhraní predaja kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
 2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
 3. Kliknutím na tlačidlo Odložené pokl. dok. vypnite filter, ktorý Vám zobrazuje len odložené doklady tak, aby ste videli všetky vytvorené doklady.
 4. Ak odložený doklad nebol na fiskálnej tlačiarni korektne vytlačený, táto mu nepridelila poradové číslo. (V zozname dokladov tak ako je to vidieť aj na obrázku nižšie, poradové číslo dokladu pred odloženým dokladom je 10 a nasledujúci doklad má poradové číslo 11), fiskálna tlačiareň danému odloženému dokladu nepridelila poradové číslo a nie je teda započítaný do uzávierky.
História dokladov po deaktivovaní filtra na odložené doklady zo zobrazením poradového čísla dokladu.
História dokladov s deaktivovaním filtra na odložené doklady.

Čo robiť v prípade, že sa na fiskálnej tlačiarni doklad vytlačil, ale v systéme stále figuruje ako odložený?

V aplikácii iKelp Predajca v režime dotykového predaja ste naúčtovali doklad ktorý sa vytlačil aj na fiskálnej tlačiarni, v systéme ale doklad stále figuruje ako odložený. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača alebo vypadnutie komunikácie v čase, keď aplikácia čaká od fiskálnej tlačiarne informáciu o tom, či sa doklad podarilo, resp. nepodarilo korektne vyúčtovať.

Riešenie

Či bol doklad korektne vytlačený viete pomerne jednoducho preveriť aj priamo v dotykovom rozhraní, prípadne v zozname dokladov. Ak bol doklad na fiskálnej tlačiarni korektne vytlačený, ale figuruje v systéme ako odložený, poradové číslo dokladu ktorý systém eviduje ako odložený je preskočené.

 1. V dotykovom rozhraní aplikácie kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
 2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
 3. Kliknutím na tlačidlo Odložené pokl. dok. vypnite filter, ktorý Vám zobrazuje len odložené doklady tak, aby ste videli všetky vytvorené doklady.
 4. Ak je poradové číslo odloženého dokladu preskočené (tak ako je to vidieť aj na obrázku nižšie, poradové číslo dokladu pred odloženým dokladom je 6 a nasledujúci doklad má poradové číslo 8), fiskálna tlačiareň danému dokladu pridelila správne poradové číslo a je teda korektne započítaný do uzávierky.
 5. V aplikácii iKelp Predajca môžte stav dokladu zmeniť, prípadne stav dokladu zmení dokladu aplikácia automaticky pri dennej uzávierke.
Pozor, ak je poradové číslo dokladu preskočené netlačte odložený doklad opätovne na fiskálnej tlačiarni, pretože by sa doklad na zariadení započítal opätovne do uzávierky.
História dokladov po deaktivovaní filtra na odložené doklady zo zobrazením poradového čísla dokladu.
Zobrazenie histórie dokladov na POS Pokladni

Zmenu stavu dokladu aby nefiguroval ako oložený, je možné spraviť len v aplikácii iKelp Predajca.
 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca. (Aplikáciu v ktorej vytvárate skladová karty.)
 2. Otvorte zoznam dokladov. (Kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište.)
 3. Nájdite daný doklad, tento má v stĺpci s názvom "Stav", stav "Vybavený".
 4. Označte doklad. (Stav dokladov je možné meniť aj hromadne označeným dokladom.)
 5. Kliknite dvojklikom do daného stĺpca a zmente stav dokladu na "Uzavretý".

Čo robiť v prípade, že sa doklad na fiskálnej tlačiarni vytlačil viac krát, ale v aplikácii je len raz?

Na fiskálnej tlačiarni sa vytlačil doklad dva krát, ale v aplikácii je doklad v danej sume a s daným číslom dokladu len raz. Pre skontrolovanie finančného stavu Vám odporúčame vykonať X (priebežnú uzávierku). Ak ste vytlačnú X uzávierku porovnali s finančným stavom v systéme a rozdiel sa potvrdil, postupujte krokmi uvedenými nižšie.

Riešenie
 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca. (Aplikáciu v ktorej vytvárate skladová karty.)
 2. Otvorte zoznam dokladov. (Kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište.)
 3. Nájdite daný doklad a označte ho, na spodnej lište kliknite na tlačidlo Položky.
 4. Otvorí sa Vám formulár s položkami daného dokladu, následne jednotlivé položky označte.
 5. Kliknite na tlačidlo - Dupl. exp. a opätovne sa pošlú položky na fiskálnu tlačiareň ale zo zápornými množstvami. (Viac informácií o Duplicitnom export sa dočítate v tomto návode Doklady - duplicitný export.)
Po vykonaní daných úkonov v aplikácii, sa na fiskálnej tlačiarni doklad vytlačí ako refund s mínusovími položkami a teda duplicitne vytlačný doklad sa vystornuje. Zostane tak na fiskálnej tlačiarni aj v aplikácii doklad naúčtovaný len raz.
Write by Author / Vytvorené by