Pokladňa a Sklad
 

Kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade

Aplikácia iKelp Predajca umožňuje kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade. Je však závislé od pripojeného zariadenia či to podporuje. Väčšina fiskálnych tlačiarní kombinovanie umožňujú, ale pri registračných pokladniciach je potrebné počítať s obmedzením vyplývajúcim z ich použitia. Na pokladniach kombinovanie kladných a záporných položiek nie je podporované.

Nastavenie

Na to aby bolo možné kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade, je toto potrebné povoliť v nastavenie. V prípade, že používate fiskálne zariadenie EFox, je potrebné mať nainštalovanú verziu aplikácie min. 1.36.12xx. (V prípade, že máte nainštalovanú aj aplikáciu iKelp POS Manažér Server, je nutné mať verziu min. 1.6.2xx.) 

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti v strome jednotlivých nastavení vyberte POS Predaj -> záložka Tovar.
  3. Aktivujte nastavenie "Kombinovanie kladných a záporných položiek v rámci dokladu"

Nastavenie pre aktivovanie možnosti kombinovania kladných a záporných položiek na doklade.

Nastavenie pre kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade.

Viac informácií o obmedzeniach registračných pokladníc oproti fiskálnym tlačiarňam sa dočítate v článku Obmedzenia použitia registračnej pokladne v režime On-line predaja

Write by Author / Vytvorené by