Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie obchodu

V tomto návode si opíšeme základné prvky obrazovky a funkcie aplikácie iKelp Predajca v dotykovom rozhraní konkrétne v obchodnom režime predaja 

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť zoznam kategórií a položiek pre účtovanie a vytvorené doklady.

  • V ľavom hornom rohu sa nachádzajú tlačidlá pre zoznam dokladov, ktoré sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Doklady
  • Pridanie nového dokladu vykonáte kliknutím na tlačidlo [+]
  • Zobrazuje sa tu aj aktuálne účtovaný doklad. V ľavej časti obrazovky je zoznam účtovaných položiek, nad ktorým sa nachádza celková cena dokladu. 
  • K dokladu môže byť vybraný aj konkrétny zákazník. (Pridanie zákazníka, odberateľa na doklad vykonáte kliknutím na tlačidlo [SHIFT] + [Osoba vybrať]. Zobrazí sa formulár pre zadanie mena osoby, spoločnosti na ktorú chcete doklad vytvoriť.) 

V pravej časti sa nachádzajú tlačidlá používané pri účtovaní a nad nimi je zobrazený displej operácií. Najčastejšie účtované tovary je možné nastaviť ako rýchle voľby, ktoré sú obvykle rozdelené do skupín. Nachádzajú sa v ľavej dolnej časti obrazovky, avšak je možné ich zobraziť aj po celej šírke obrazovky.

Tlačidlá na spodnej strane obrazovky môžeme využiť na posúvanie položiek ak je zoznam účtovaných položiek príliš dlhý.  

Jednotlivé účtované položky v zozname obsahujú :

  • kód tovaru
  • názov
  • zľavu, pokiaľ je aplikovaná
  • účtované množstvo ak je väčšie ako jeden
  • celková cena za položku

Podrobnejšie opísanie jednotlivých obrazoviek ukazuje nasledovné video: 

Na obrázku vidíte základnú obrazovku iKelp Predajca v rozhraní dotykového predaja v režime obchodu.iKelp Predajca- dotykový predaj

Pri účtovaní sú obvykle stláčané číselné hodnoty a tlačidlami: [Zľava], [Množ.], [PLU] alebo [Cena] sa určuje význam zadanej hodnoty. Na displeji operácií sa zobrazujú zadané modifikátory, ktoré budú aplikované na práve účtovaný tovar. Podrobnejšie pridávanie položiek je opísané v návode iKelp Predajca a dotykový predaj - pridávanie položiek.

Na ľavej strane od číslic sa nachádzajú najčastejšie používané platidlá. Je možné použiť rôzne typy čiastkových pladieb. Jednotlivé platby sú opísané v návode iKelp Predajca a dotykový predaj - vyúčtovanie (ukončenie) predaja

Tlačidlo [SHIFT] slúži na výber ďalších operácií. Po jeho stlačení sa niektoré tlačidlá zmenia, pribudnú ďalšie typy platidiel a funkcie, ktoré sa používajú menej často. Opätovným stlačením tlačidla [SHIFT] sa tlačidlá operácií nastavia do východzieho stavu. 

Nový doklad je možné otvoriť kliknutím na  tlačidlo [+ doklad], ktoré sa nachádza v hornej časti obrazovky. Rozúčtovaný doklad nám zostáva zachovaný a otvorí sa nový doklad. Zoznam všetkých rozúčtovaných dokladov zobrazíme kliknutím na tlačidlo [Zoz. dokl]. Po jeho stlačení sa zobrazí obrazovka s jednotlivými rozúčtovanými dokladmi.  

Write by Author / Vytvorené by