Pokladňa a Sklad
 

Manuálna tlač objednávky bonovačky v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode si ukážeme manuálny spôsob tlače objednávky/bonovačky na dané zariadenie.

Položky pridané do dokladu, ktoré majú nastavenú automatickú tlač objednávok, majú na pravom konci zelený pásik.

  • Po pridaní položiek do dokladu klikneme na tlačidlo [Tlačiť na zariadenie] a vyberieme jednu z ponúkaných možností. V možnosti [Auto tlač] sa berie do úvahy nastavenie na skladových kartách, na ktorej tlačiarni sa má daná objednávka vytlačiť. V prípade zámerného vytlačenia objednávky/bonovačky na inom zariadení zvolíme niektorú z ďalších ponúkaných možností.  Ak poznáte identifikačné číslo danej tlačiarne, je možnosť doklad manuálne vytlačiť aj spôsobom stlačenia kombinácie [identifikačné číslo tlačiarne] + [Tlačiť na zariadenie].

Pozor, akákoľvek tlač na fiškálnom zariadení sa uchováva v elektronickom žurnále. Tlačenie bonovačiek na fiškálnom zariadení sa zaznamenáva do elektronického žurnálu, ktorý sa tak môže častejšie zaplniť.

V momente vytlačenia objednávky dôjde k zrušeniu zeleného pásika, ktorý naznačuje, že daná položka sa má vytlačiť ako objednávka/bonovačka.

Tlač bonovačky

Write by Author / Vytvorené by