Pokladňa a Sklad
 

Predaj a vrátenie (výkup) obalov v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode Vám predstavíme scenár predaja viazaných kariet. Tento scenár je vhodný napr. v potravinách, kde sa predávaju a vykupujú zálohované fľaše. V prípade, že zákazníkovi naúčtujete nejaký tovar, napr. pivo aby sa automaticky k tejto položke pripočítala aj fľaša bez toho, aby to obsluha musela nahadzovať. V prípade, že Vám zákazník fľaše vracia, tieto sa automaticky po nablokovaní naúčtuju s mínusovým množstvom.

Vytvorenie a nastavenie skladových kariet

Vytvorte si skladovú kartu pre obal

 1. V zozname skladových kariet kliknite na Nová.
  1. Vyplnte Názov karty. (Napr. Zálohovaný obal, Zálohovaná PET fľaša. a pod.)
  2. Nastavte príslušnú hodnotu DPH a Cenu(DPH 0%, a cena 0,15€.)
  3. Nastavte typ karty "O - Obal".
  4. V časti "Nastavenie správania" nastavte:
   1. Nie je povolený "Predaj zl. množstva" - odstránte fajočku.
   2. Správenie karty "Vratný tovar" - toto nastavenie aktivujte pridaním fajočky.
  5. V záložke Kategórie priraďte karte vhodnú kategóriu. (Zaradenie do kategórie je vhodné pri vrátení, aby obsluha vedela jednoducho obal naúčtovať.)
 2. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Vytvorte si skladovú kartu pre predajný tovar (ak máte kartu vytvorenú začínate 4. krokom )

 1. Vytvorte / upravte si v aplikácii skladovú kartu, ktorú budete predávať.(napr. Heineken ležiak 5% 0,5l fľaša.)
  1. Vyplňte Názov karty.
  2. Nastavte príslušnú DPH a Cenu(Cena je za produkt, cena za obal sa k tejto cene pripočíta až následne.)
  3. V záložke Kategórie priraďte karte vhodnú kategóriu.
  4. Kliknite na záložku Viazané karty -> Obsahuje a pridajte sem kartu zálohovanej fľaše. 
 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Viac informácií o vytvárani skladových kariet sa dočítate v návode Skladové karty - predstavenie.

 

Predaj tovaru s obalom

 1. Spustite Predaj a vytvorte Nový doklad.
 2. Vyhľadajte tovarovú položku v zozname a pridajte ju do dokladu v požadovanom množstve.
  • Viazaná položka obalu sa automaticky v rovnakom množstve pridá do dokladu.

Na obrázku vidíte predaj, naúčtovanie 2ks tovaru Heineken ležiak 5% 0,5l fľaša (VO), automaticky sa naúčtovala v danom počte ks aj fľaša.

Predaj skladovej karty a automaticke pripocitanie viazanej polozky

Vrátenie obalu

 1. Spustite Predaj a vytvorte Nový doklad.
 2. Ak si zákazník dokupuje ďalší tovar, odporúčame tento naúčtovať ako prvý. 
 3. Vyhľadajte položku obalu v zozname a pridajte ju do rozpracovaného dokladu. (Ak bola zaradená do kategórie Obal, vyberte ju z kategórie.)
 4. Zadajte množstvo, ktoré zákazník vracia.
 5. Vyúčtujte doklad, suma bude automaticky ponížená o vracaný obal.

Na obrázku vidíte naúčtovanie samotnej zálohovanej fľaše, automaticky sa položka nahodila s mínusom.

Vratenie vratneho obalu

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by