Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - delenie položiek medzi osoby/miesta

V tomto návode Vám opíšeme, ako v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca môžeme rozdeliť položky v jednom doklade (účte) na jednotlivé osoby (miesta). 

Rozúčtovanie na osoby

Osoby (miesta) na jednom doklade použijete napríklad vtedy, keď prídu k jednému stolu traja zákazníci, objednajú si spoločne jedlá a nápoje a pri platení platí každý zákazník zvlášť. Vtedy pri platení rozdelíte účet na viacej osôb (miest) a každú osobu (miesto) vyúčtujete samostatne.

Popis riešenia

V hornej časti obrazovky je zobrazené rozdelenie dokladu na jednotlivé osoby (miesta), pričom po otvorení dokladu sú položky automaticky účtované na osobu (miesto) číslo 1. 

Pridávanie položiek na konkrétnu osobu z dokladu

Na displeji operácií zostáva predvolená naposledy priradená osoba (miesto). Najbližšie pridávaná položka bude priradená tejto osobe (miestu).

 1. Ak si napríklad osoba (miesto) číslo niečo doobjedná, najprv stlačte číslo [3]. 
 2. Potom tlačidlo [Osobaa následne objednaný tovar.

Ďalší spôsob je výber položiek konkrétnej osoby (miesta) v hornej časti obrazovky, kedy sa automaticky predvolí účtovanie na danú osobu (miesto). Zároveň sa zobrazia iba tie položky dokladu, ktoré sú priradené tejto osobe (miestu). 

Rozdelenie položiek na doklade medzi osoby (miesta)

 1. Vyberte doklad, ktorého položky potrebujete rozúčtovať na jednotlivé osoby (miesta). 
 2. Označte položku ktorej chcete priradiť konkrétnu osobu (zoznam osôb v hornej časti aplikácie zmení farbu na oranžovú) a vyberte konkrétne číslo osoby (miesta). 
 3. Danej osobe (miestu) sa následne táto položka pridá. O tom, na ktorú osobu bola daná položka účtovaná vidíte aj v ľavej hornej časti na konkrétnej položke. 
 4. Obdobným spôsobom sa priradia ostatné položky k ostatným osobám (miestam).
 5. Pri následnom účtovaní vyberte v hornej časti konkrétnu osobu (miesto), čím sa zobrazia len položky účtované na túto osobu. Následne je možné doklad vyúčtovať.

Rozdelenie položiek na doklade medzi osoby (miesta) s rozdelením množstiev

Ak sa v doklade nachádza viac kusov na niektorých položkách, je toto možné rozdeliť jednoduchým spôsobom.

 1. Kliknite na danú položku na ktorej sa nachádza väcsie množstvo kusov. 
 2. Kliknite na tlačidlo SHIFT, zobrazia sa rozšírené možnosti pre prácu s danou položkou / dokladom.
 3. Následne vyberte na číselnej klávesnici množstvo, ktoré bude presúvane na inú osobu (miesto).
 4. Kliknutím na tlačidlo Množ. rozdel. rozdelíte účtované množstvo na samostatnú položku.
 5. Vyberte vo vrchnej časti konkrétnu osobu, zobrazia sa položky ktoré jej budú účtované. Pridávaním položiek ich budete pridávať tejto konkrétnej osobe.
 6. Kliknutím na položku ju odznačíte a môžete pokračovať v ďalšej práci. Kliknutím na osobu (miesto) v hornej časti je následne možné danú osobu vyúčtovať.

Na obrázku je zobrazený presun 2ks Hruškovica Wilmos na osobu číslo 2

Na obrázku je zobrazená operácia presunu čiastočného množstva na inú osobu.

Vyúčtovanie položiek konkrétnej osoby

 • V tomto prípade, ak je v hornej časti obrazovky vybraná konkrétna osoba (miesto), ukončenie predaja bude realizované iba na položkách danej osoby (miesta).
 • V hornej časti zostáva číselné označenie osôb (miesta), ktoré využijete v prípade, že si daná osoba (miesto) niečo doobjedná. 
 • Po zaplatení celého účtu sa na obrazovke zobrazí miestnosť, kde je možné vybrať ďalší stôl, pre otvorenie nového účtu, alebo doplnenie položiek k inému existujúcemu účtu. 

Rozdelenie dokladu na osoby, spôsob pridávania položiek s definovanou osobou a vyúčtovanie jednotlivých miest medzi osoby opisuje aj nasledovné video:

Write by Author / Vytvorené by