Pokladňa a Sklad
Predajca
Od verzie: 1.36.000
Verzie článku
 

Dotykový predaj - vyúčtovanie (ukončenie) predaja

V tomto návode ukážeme, ako je možné vyúčtovať (ukončiť) v rozhraní dotykového predaja aplikácie iKelp Predajca doklad. Ukončenie predaja ukážeme na viacerých príkladoch:

 • ukončenie hotovosťou
 • ukončenie platobnou kartou
 • ukončenie stravovacími lístkami
 • ukončenie kombináciou platidiel

Vo všeobecnosti sa predaj ukončuje platidlom (hotovosť, kredit, šek a iné), a tieto platidlá si môže zákazník nastaviť ľubovoľne podľa toho, aké chce používať.

Rôzne spôsoby ukončenia dokladu ukazuje aj nasledovné video:

V prvom stĺpci ovládacích tlačidiel sú platidlá, ktoré môžete používať (hotovosť, šek, terminá (teda platovná karta) a iné). Po stlačení tlačidla [SHIFT] sa zobrazia ďalšie možné platidlá.

Ukončiť predaj môžete nasledovne:

 • Výberom platidla bez zadania konkrétnej platenej sumy

  • Ak nezadáte konkrétnu sumu a stlačíte tlačidlo platidla, do vyúčtovania sa pridá platba daným platidlom v plnej výške nákupu. 
   • Po opätovnom stlačení daného platidla sa predaj ukončí.
   • Predaj ukončíte aj tlačidlom [Ukončiť predaj]
 • Zadaním sumy a stlačením platidla

  • Ak zadáte hotovostnú sumu väčšiu ako je platená suma, predaj sa okamžite ukončí a zobrazí sa výdavok.
  • Ak zadáte mänšiu sumu, ako je platená suma, obrazovka sa prepne do módu zadávania platidiel, aby ste videli, koľok má zákazník doplatiť. 
 • Zadaním množstva šekov (napríklad [2]) a následne stlačením príslušného platidla šeku. 

Príklady

 • Ukončenie hotovosťou

Zákazník platí nákup 8€. Zákazník chce zaplatiť v hotovosti. Predaj ukončíte nasledovne: 

 • Stlačte dva razy tlačidlo [Hotov]
 • Aplikácia ukončí predaj a vytlačí doklad.
 • Aplikácia Vám nezobrazí, koľko máte zákazníkovi vydať, pretože nebola zadaná platená suma.

Zákazník platí nákup 8€. Zákazník platí v hotovosti bankovkou 10€. Predaj ukončíte nasledovne:

 • Stlačte [1] + [0] + [Hotov]
 • Aplikácia ukončí predaj a vytlačí doklad.
 • Aplikácia zobrazí koľko máte zákazníkovi vydať (teda 2€).
 • Ukončenie platobnou kartou

Zákazník platí nákup 13,34€. Zákazník platí platobnou kartou. Predaj ukončíte nasledovne:

 • Stlačte dvar razy tlačidlo [Term]
 • Aplikácia ukončí predaj platobnou kartou.
 • Ukončenie kombináciou platidiel

Zákazník platí nákup 6,89€. Zákazník platí stravovacími šekmi v hodnote 3€ a doplatí nákup hotovosťou. Predaj ukončíte nasledovne:

 • Stlačte [2] + [Množ.] čím definujete počet šekou
 • Stlačte platidlo šeku hodnoty 3€. Ak vidíte toto tlačidlo na obrazovke, stlačte ho, ak ho nevidíte, stlačte tlačidlo [SHIFT]. Umiestnenie platidiel je možné rôzne konfigurovať.
 • Po stlačení tlačidla šeku 3€ sa aplikácie prepne do zadávania platidiel. Na obrazovke uvidíte, koľko hotovosti má zákazník doplatiť. 
 • Zákazník doplatí 1€. Stlačte [1] + [Hotov] 
 • Aplikácia ukončí predaj a vytlačí účtenku.
 • Aplikácia zobrazí, koľko máte zákazníkovi vydať.

Tlač priebežného stavu účtu

Počas účtovania je možné vytlačiť aj tzv. priebežný stav účtu. Tento môže slúžiť na priebežnú kontrolu hlavne v reštauráciách pri rôznych akciách, aby si hostia vedeli priebežne sledovať stav svojho účtu.

Vytlačenie sa robí priamo v danom doklade.

 • Kliknutím na tlačidlo SHIFT zmeníte význam funkčných tlačidiel. (Ak je tlačidlo SHIFT aktívne, vidíte to napr. tak, že tlačidlo Odober položku sa zmení na Refund doklad.)
 • Následne kliknite na tlačidlo Tlačiť na zariadenie. (Ak je v aplikácii nakonfigurované len fiskálne zariadenie, automaticky sa tento priebežný stav tlačí na ňom. Ak je tlačiarní v systéme definovaných viac, napr. sú tam bonovacie tlačiarne, po stlačení tlačidla SHIFT aplikácia ponúkne na výber tlačiareň na ktorej si prajete výstup vytlačiť.)
Stav priebežného účtu odporúčame tlačiť na niektorej z bonovacích tlačiarní, ak je v systéme nadefinovaná, nakoľko sa tlačené údaje zaznámenávajú vo fiskálnej pamäti fiskálnej tlačiarne.

Odložené vyúčtovanie

Odložené vyúčtovanie slúži na odloženie vyúčtovania na neskôr, pretože zákazník zatiaľ tovar nepreberá a neplatí. Túto funkciu použijete vtedy, keď napríklad počas dňa pripravíte tovar pre zákazníka a zákazník si pre tento tovar príde až o niekoľko hodín a potom ho aj zaplatí. Keď zákazník príde, účtenku budete mať pripravenú, načítate ju a odošlete na zariadenie pre nablokovanie.

Pre odložené vyúčtovanie platí:

 • Odložené vyúčtovanie musí byť vyriešené vždy do konca obchodného dňa.
 • Odložené vyúčtovanie odpíše množstvo zo skladu, aby bolo jasné, že tovar už je pripravený pre zákazníka.
Write by Author / Vytvorené by