Pokladňa a Sklad
 

Dotykový POS Predaj - klávesnica EK-5000

Klávesnica EK-5000 k TDC-5000   Dotykové rozhranie predaja môžete pohodlne používať s hardvérovou klávesnicu EK-5000 (používa sa napríklad so zariadením TDC-5000 PC). V tomto článku nájdete niekoľko praktických informácií a podporné materiály, aby ste túto klávesnicu vedeli naprogramovať a používať.

Programovanie klávesnice

Na stránke spoločnosti Elcom v sekcii na stiahnutie nájdete inštaláciu programu na programovanie HW klávesnice. Program sa volá EK-5000. Tento program nainštalujte a spustite. HW klávesnicu majte pripojenú.

Stiahnite si balík na programovanie klávesnice - tu stiahnuť.

V balíku sa nachádza súbor pre naprogramovanie klávesnice pre obchodný režim, reštauračný režim a demo databázu a ku každému súboru je v balíku dokumet s predlhou klávesnice na rozstrihanie.

Postup programovania

 1. Stiahnite si potrebný balík pre naprogramovanie a pre rozstrihanie a rozbaľte ho.
 2. Spustite aplikáciu na programovanie klávesnice EK-5000 (stiahnite ju tu).
 3. Otvorte súbor s koncovkou *.ekp z balíka v programe EK-5000.
 4. V menu zvoľte Klávesnica - Naprogramovanie. Tento krok vidíte aj na obrázku nižšie.
 5. Otvorte súbor predlohy na rozstrihanie a vytlačte ho.
  1. Ľavú časť predlohy rozstrihajte.
  2. Podľa pravej časti predlohy rozstrihané kúsky rozložte na hardvérovú klávesnicu.

Na obrázku vidíte program EK-5000. Všimnite si, že sme prekliknutí v prvej vrstve klávesnice (ostatné vrstvy sa nepoužívajú).

V pravej časti je vidieť, že práve označené tlačidlo v ľavej časti formulára simuluje stlačenie kláves CTRL+P

EK-5000 program na naprogranovanie klávesnice

Predloha na rozstrihanie

Ako bolo povedané, v balíku sa nachádza aj súbor rozmiestnenia klávesnice. Tento súbor má dve časti. Jedna časť je predloha na rozstrihanie (vľavo) a druhá časť (vpravo) je predloha na rozloženie tlačidiel. Slúži Vám ako predloha, aby ste vedeli rozstrihané tlačidlá správne rozložiť.

Každé tlačidlo na klávesnici môže obsahovať nasledovné označenie:

 • Prvý riadok - hlavné označenie funkcie tlačidla (čiernou farbou)
 • Druhý riadok - druhá funkcia, ktorú aktivujete so súčasným stlačením tlačidla SHIFT (má rovnakú farbu, ako tlačidlo SHIFT)
 • Pravý dolný roh - označenie akú klávesu toto tlačidlo predstavuje
  • Keď je dotykový POS Predaj používaný s klávesnicou, je vhodné zapnúť zobrazovanie klávesových skratiek na tlačidlách. Vtedy na obrazovke vidíte, ktoré tlačidlo sa spustí akou klávesou. Z toho dôvodu je na HW klávesnici v pravom rohu klávesy povedané, akú klávesu tlačidlo predstavuje.

Predloha pre obchodný režim (vľavo je predloha pre rozstrihanie, vpravo je predloha pre poukladanie) 

POS pokladňa - hardvérová klávesnica pre obchodný režim

Predloha pre reštauračný režim (vľavo je predloha pre rozstrihanie, vpravo je predloha pre poukladanie)

POS Pokladňa - klávesnica pre reštauračný režimPredloha pre demo databázu (vľavo je predloha pre rozstrihanie, vpravo je predloha pre poukladanie)

POS Pokladňa - klávesnica pre demo databázu

Nastavenia iKelp Predajca - dotykové rozhranie predaja

Pri používaní dotykového rozhrania predaja s hardvérovou klávesnicou EK-5000 so zariadením TDC-5000 PC odporúčame nastaviť v nastaveniach iKelp Predajca - POS Predaj tieto nastavenia:

 • Zobrazenie nastaviť na 4:3 800x600 s klávesnicou
 • Zapnúť nastavenie Prednastaviť zobrazenie klávesových skratiek
 • Mód zobrazenia položiek nastaviť na dvojriadkový
 • Vypnúť nastavenie Zobrazenie kategórií v rámci výberu kariet
 • Zobrazenie zoznamu položiek pri predaji nastaviť na normal

Viac sa o nastaveniach dotykového rozhrania predaja dočítate v návode Nastavenia - POS Predaj.

 

 

Write by Author / Vytvorené by