Pokladňa a Sklad
 

Dotykový POS predaj - úprava položiek

V článku iKelp Predajca a dotykový predaj - pridávanie položiek sme opísali, ako pridáte novú položku tovaru do dokladu. Ukázali sme tiež, ako pri pridávaním zadáte zľavu, cenu, množstvo tovaru a osobu (miesto) tovaru. V tomto článku opíšeme ako môžete upraviť položku dokladu (zmeniť množstvo, zľavu, cenu alebo miesto), ktorú ste už pridali. 

Ak chcete zmeniť nejakú položku, ktorá v doklade už existuje, postupujte nasledovne:

 1. Označte položku (kliknite na položku), ktorú chcete upraviť. 
  • Keď na položku kliknete prvý raz, jej farba sa zmení, aby bolo vidieť, že je označená. Keď na položku kliknete druhý raz, položka zruší svoje označenie a žiadna položka nebude označená.
 2. Zmeňte hodnotu, ktorú potrebujete
  1. Zadajte novú hodnotu. 
  2. Stlačte operáciu, ktorá prislúcha hodnote. 
   • Ak chcete zmeniť množstvo, zadané nové množstvo potvrďte klávesov [Množ.].
   • Ak chcete zmeniť zľavu, zadanú novú zľavu potvrďte klávesov [Zľava %.].
   • Ak chcete zmeniť cenu, zadanú novú cenu potvrďte klávesov [Cena].
   • Ak chcete zmeniť osobu, zadané nové číslo osoby potvrďte klávesov [Osoba].

Rôzne spôsoby pridávania, úpravy a odstraňovania položiek z dokladu ukazuje nasledovné video:

Napríklad chcete zmeniť položku "Cestoviny" v doklade, ktorá má cenu 1,34 EUR na cenu 1,28 EUR. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku - označte ju.
 2. Stlačte klávesy: [3] + [,] + [1] + [3] + [Cena]
 3. Kliknite na položku, aby ste zrušili jej označenie. Tento krok robiť nemusíte, ale musíte si uvedomiť, že ak ho nespravíte, zadávanie operácií so zľavou, množstvom, cenou, osobou alebo odstránením položky sa uskutoční nad touto označenou položkou. 

Zmena množstva poslednej položky

Ak chcete zmeniť množstvo poslednej pridanej položky, nemusíte položku označiť a zadávať množstvo. Stačí použiť klávesu [-1] alebo [+1]. Prvé stlačenie jednej z týchto kláves predpíše do dialógového okna znamienko plus alebo mínus a každé ďalšie stlačenie rovnakej klávesy zníži (alebo zvýši) množstvo poslednej pridanej položky o jedna.

Napríklad ste pridali tri mlieka, ale mali ste ich pridať štyri. Potrebujete teda zvýšiť množstvo posledného pridaného tovaru o jedna. Stlačte teda dva razy klávesu [+1] a posledná položka zvýši svoje množstvo o jedna.

Write by Author / Vytvorené by