Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - nastavenie automatickej tlače objednávok/bonovačiek

V tomto návode si ukážeme ako nastaviť automatickú tlač objednávok, označovaných tiež ako bonovačky.

  • Klikneme na menu Nastavenia, Nastavenia, vojdeme do sekcie POS Predaj, záložka Tovar a zvolíme voľbu Automaticky vykonať tlač Bonovačiek . Po pridaní položky do dokladu, ktorá má nastavenú tlač na niektorú z tlačiarní, dôjde k automatickému vytlačeniu objednávok na daných zariadeniach.  

Toto nastavenie vychádza z predpokladov, že už sú nastavené nejaké účtenkové/bonovacie tlačiarne v POS Manažéri (nastavenie opisuje článok Nastavenie bonovacej tlačiarne) a tiež v Externých zariadeniach v sekcii Ostatné (nastavenie opisuje článok Definovanie bonovacej tlačiarne). 

Po uložení zmien je dôležité vypnúť a znovu zapnúť aplikáciu. 

Automatická tlač bonovačiek

Write by Author / Vytvorené by