Pokladňa a Sklad
 

Priradenie bonovacej tlačiarne pre tlač vybraných položiek

V tomto návode si ukážeme ako preddefinujeme jednotlivým skladovým kartám na akom zariadení budú tlačené ako objednávka/bonovačka.

 • Vo zozname skladových kariet, označte príslušnú skladovú kartu a kliknite na Upraviť. V záložke Kategórie v položke Zariadenia tlač, POS vložte identifikačné číslo zariadenia na ktorom má byť tlačená objednávka.
 • V prípade, že zadáte viacero identifikačných čísel zariadení oddelených bodkočiarkou, aplikácia vytlačí objednávku len na jednom z nich a to na prvom v poradí, na ktorom je tlač úspešná.

Toto nastavenie vychádza z predpokladov, že už sú nastavené nejaké účtenkové/bonovacie tlačiarne v POS Manažéri (nastavenie opisuje článok Nastavenie bonovacej tlačiarne) a tiež v Externých zariadeniach v sekcii Ostatné (nastavenie opisuje článok Definovanie bonovacej tlačiarne).

Vykonané zmeny je potrebné na záver potvrdiť tlačidlom Uložiť

Definovanie automatickej tlačiarne

Preddefinovanú bonovaciu tlačiareň je možné skladovým kartám prideliť aj hromadne.

 1. V zozname skladových kariet označte karty ktorým chcete nadefinovať bonovaciu tlačiareň.
 2. Kliknite v stĺpci Názov položky pravým tlačidlom myši, zobrazí sa rozšírená ponuka pre prácu zo skladovými kartami.
 3. Vyberte možnosť Rozšírené úkony nad označenými kartami.
 4. Zobrazí sa formulár s rozšírenou ponukou.
  1. V časti Úkon vyberte - Zmena rozšírených vlastností.
  2. Pomocou filtra následne vyberte možnosť - Zariadenie tlač, POS [číslo].
  3. Nakoľko sa jedná o pridanie čísla bonovacej tlačiarne, v prostrednej časti ponechajte možnosť Pridať.
  4. Nastavte poradové číslo bonovacej tlačiarne ručne, alebo výberom zo zoznamu hodnôt.
  5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vykonať.
Formulár pre hromadné prideľovanie poradového čísla bonovacej tlačiarne pre automatickú tlač.

Rozšírené úkony nad označenými kartami - hromadné pridanie bonovacej tlačiarne

Write by Author / Vytvorené by