Pokladňa a Sklad
 

Úhrada faktúry v hotovosti v aplikácii Predajca - dotykový predaj

Tento článok popisuje zaevidovanie úhrady v hotovosti do fiskálnej tlačiarne pomocou dotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. Tento scenár je vhodné použiť v prípade, že vystavená faktúra nebola vytvorená v samotnej aplikácii, ale v inom nezávislom systému a potrebujete len zaevidovať prijatú hotovosť na fiskálnom zariadení.

Popis situácie

Na evidenciu faktúr používate aplikáciu, ktorá nie je prepojená priamo s fiskálnou tlačiarňou no Váš zákazník chce faktúru uhradiť v hotovosti. Ak používate dotykové rozhranie predaja aplikácie iKelp Predajca, môžete priamo v aplikácii úhradu zaevidovať a vytlačiť zákazníkovi z fiskálnej tlačiarne potvrdenie o úhrade. 

Scenár riešenia

Ak používate len aplikáciu iKelp Predajca bez skladovej evidencie a faktúry vystavujete v inej aplikácii, je možné v dotykovom rozhraní predaja zaevidovať úhradu do fiskálnej tlačiarne, z ktorej sa Vám následne o tejto operácii vytlačí potvrdenie, príjmový doklad.

  1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca - dotykový predaj.
  2. Kliknite na tlačidlo "Pokladňa úkony" a následne kliknite na tlačidlo "SHIFT Zmeň".
  3. Zobrazia sa rozšírené možnosti pre prácu s aplikáciou a zobrazí sa tlačidlo "Úhrada faktúry".
  4. Kliknite na dané tlačidlo a v zobrazenom okne zadajte "Číslo faktúry".
  5. Zobrazí sa formulár s informáciami ako postupovať pri úhrade. Kliknite na tlačidlo OK.
  6. Zadajte hodnotu faktúry a vyberte spôsob platby kliknutím na príslušné tlačidlo.
  7. Aplikácia Vám zobrazí sumár úhrady - číslo faktúry, zadanú sumu a spôsob platby.
  8. Ak sú zobrazené údaje správne, kliknutím na tlačidlo Áno ukončíte úhradu a z fiskálnej tlačiarne sa vytlačí potvrdenie o úhrade aj s jednou kópiou.

Viac informácií o úhrade fakúr v hotovosti sa dočítate aj v článku Doklady - úhrada faktúry v hotovosti.

Write by Author / Vytvorené by