Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - Zlúčenie dokladov (otvorených účtov)

V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Ppredajca jednoducho zlúčiť doklady do jedného.

Popis situácie

Situácia nastáva hlavne vtedy, ak si osoby presadnú z jedného stola kde už mali otvorený účet na iný stôl na ktorom už je otvorený iný účet. Nechcú ale samostatné účty a radi by platili spolu, resp. celkovú útratu hradí jeden človek.

Zlúčenie dokladov

  1. Vykonajte presun otvoreného účtu na spoločný stôl. (Túto možnosť bližšie popisuje článok POS Pokladňa - Presun účtu na iný stôl.)
  2. Kliknite na tlačidlo "Zlúčiť doklady".
  3. Vyberte doklady ktoré si praje zlúčiť. (Doklady sa zlúčia do prvého označeného dokladu.)
  4. Aplikácia zobrazí hlásenie o potvrdení zlúčenia dokladov.
  5. Po vykonaní zostane na danom stole len jeden doklad.
Pri zlúčení dokladov sa položky automaticky priradia osobám, zostáva teda prehľad o tom, kto si čo objednal.

Write by Author / Vytvorené by