Pokladňa a Sklad
 

Zmena zaradenia kategórií tovarov

V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné meniť zaradenia kategórií. Táto situácia Vám môže vzniknúť napr. v prípade, že ste si v aplikácii pozakladali rôzne kategórie, ale používaním zistíte, že nie je vhodné resp. potrebné aby sa všetky zobrazovali aj v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca.

Popis situácie

Pri vytváraní skladových kariet ste si vytvorili kategórie, ktoré sa v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca zobrazovať majú ako napr. alko nápoje, nealko nápoje, pochutiny ... Vy si však vediete evidenciu aj rozlievaného alkoholu a z tohto dôvodu máte vytvorené pomocné kategórie s názvom výroba a suroviny. Tieto ale nechcete aby sa v rozhraní predaja obsluhe zobrazovali.

Popis riešenia

V nastaveniach katórií vytvorte napr. kategóriu s názvom "Tovary pre POS" a do tejto kategórie si presunte len tie, ktoré sa na POS Pokladni majú zobrazovať. Následne nastavte, od ktorej kategórie sa budú kategórie v predaji zobrazovať.

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Kategórie, zobrazí sa okno s nastaveniami kategórií.
  2. Vytvorte novú skladovú kategóriu s názvom "Tovary pre POS".
  3. Kliknite na kategóriu, ktorú chcete aby sa na POS Pokladni zobrazovala pravým tlačidlom.
  4. Vyberte zo zobrazenej ponuky možnosť "Zmena zaradenia".
  5. V zobrazenom formuláre vyberte kategóriu "Tovary pre POS".
  6. Takto zmente zaradenie všetkým kategóriam ktoré chcete, aby sa na POS Pokladni zobrazovali.
  7. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím pravým tlačidlom myši na niektorú z kategórií a z ponuky vyberte možnosť "Uložiť zmenu poradia".
  8. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  9. V ľavej časti v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť POS Predaj -> záložka Tovar -> Kategória predaj a zo zozmanu vyberte kategóriu s názvom "Tovary pre POS".
  10. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Viac informácií o nastaveniach a tvorbe kategórií popisuje nasledovný video návod Vytvorenie skladových kategórií v iKelp Predajca.
Write by Author / Vytvorené by