Pokladňa a Sklad
 

Ranný vklad do pokladne v iKelp POS Pokladňa

Krátky videonávod vysvetlujúci ako vykonať ranný vklad do pokladne.

Write by Author / Vytvorené by