Pokladňa a Sklad
 

Ukončenie predaja pri platbe viacerými stravnými lístkami v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme znázornený scénar platby stravnými lístkami s doplatkom v hotovosti s výdavkom.

 

Write by Author / Vytvorené by