Pokladňa a Sklad
 

Ukončenie predaja stravným lístkom v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené ukončenie predaja stravným lístkom. V druhej polovici videa je znázornený scénar s výdavkom hotovosti pre zákazníka v prípade doplatku hotovosťou.

 

Write by Author / Vytvorené by