Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér Server - základný formulár servera

V tomto návode si opíšeme ako vyzerá základný formulár aplikácie iKelp POS Manažér Server a kde sa nachádzajú jednotlivé nastavenia aplikácie.

Základný formulár servera (iKelp POS Manažér nainštalovaný spolu s aplikáciou iKelp Predajca ho neobsahuje) zobrazíte, keď kliknete na ikonku aplikácie POS Manažér na paneli vedľa hodín. Ikonka servera je modrá na rozdiel od POS Manažéra, ktorého obsahuje iKelp predajca - tá je zelená.

Na obrázku vľavo je ikonka iKelp POS Manažéra, ktorý je súčasťou iKelp Predajcu, na pravej strane je modrá ikonka Servera.

POS Manažér Server - ikonky

Jednotlivé tlačidlá základného formulára POS Manažéra Server

 • História - všetky operácie, ktoré aplikácia vykonáva. Log sa pri určitej dĺžke sám vymaže, aby nezaťažoval pamäť avšak ak je zapnuté zapisovanie podrobného výpisu, tak sa jeho história sa ukladá do adresára lokálnych dát užívateľa do adresára Log (ukladá sa podľa dní).
 • Nástroje - nastavenia aplikácie. Pre vstup je potrebné zadať heslom. Prednastavené heslo je PosMan.
 • Stav zariadenia - indikuje stav všetkých nastavených a aktívnych zariadení.
 • Spustenie / zastavenei servera - spustí, alebo zastaví prácu servera. Server bude stále obsluhovať niektoré požiadavky, avšak nebude predávať.

Po kliknutí pravým tlačidlom do formulára aplikácie sa vyvolá kontextové menu, ktoré sa pre jednotlivé zariadenia môže líšiť. Väčšinu týchto funkcií je možné vyvolať priamo z aplikácie iKelp Predajca a zákazník nie je nútený vstupovať do aplikácie iKelp POS Manažér. Toto menu obsahuje:

 • Presunúť žurnál na SD kartu- zobrazuje sa len pri fiskálnej tlačiarni EFox. Vykoná presun žurnálu z pamäte fiskálnej tlačiarne na vloženú SD kartu. 
  • Vykonanie operácie si vyžaduje overenie pokladníka. Prednastavené heslo je prázdne, takže sa overenie nevyžiada.
 • Potvrď alarm- zobrazuje sa len pri fiskálnej tlačiarni EFox. Potvrdí alarm, ktorý nastane na zariadení. Ak nastane alarm, zariadenie aj iKelp POS Manažér (a aj priamo iKelp Predajca ak sa bude užívateľ snažiť vykonať nejakú operáciu na fiskálnej tlačiarni) na to upozornia a užívateľ následne musí potvrdiť alarm, aby mohol pokračovať v práci. 
  • Alarmom sa rozumie blížiace sa zaplnenie fisklálnej pamäte, potrebná servisná prehliadka alebo potreba vymeniť záložnú batériu fiskálnej tlačiarne.
 • Jednoduchý predaj - ak nie je možné predávať z nadradeného systému (môže byť napríklad problém s komunikačným kanálom – zapnutý firewall) tak pomocou jednoduchého predaja môžete overiť, že komunikačný kanál „PC – zariadenie“ je v poriadku. Viacej o jednoduchom predaji sa dozviete v návode POS Manažér Server - jednoduchý predaj.

Základný formulár aplikácie iKelp POS Manažér Server so zobrazenou kontextovou ponukou.

POS Manažér Server - základný formulár

Write by Author / Vytvorené by