Pokladňa a Sklad
 

iKelp POS Manažér Server

Tento návod je určený tým, ktorí predávajú na jednom zariadení z viacerých počítačov. V takom prípade je na počítači, kde je zariadenie pripojené nainštalovaný iKelp POS Manažér Server a táto tento návod opisuje prácu s týmto programom.

Ak je iKelp POS Manažér Server spustený, jej ikonu (modrú ikonku (nie zelenú)) nájdete vedľa hodín.

iKelp POS Manažér - ikonka

iKelp POS Manažér Server, je tlačový server, ktorý čaká, kým ho aplikácia iKelp Predajca osloví s požiadavkou na tlač účtenky. Ak je ikonka vedľa hodín bez výkričníka, potom je všetko v poriadku. Ak je ale v ikonke výstražný trojuholník, je potrebné otvoriť iKelp POS Manažér Server a skontrolovať jeho stav.

Ak by sa ikonka zmenila a pridal by sa k nej výkričník, potom na ňu kliknite myšou a zobrazí sa Vám informácia o stave servera. Rovnaká správa sa zobrazí aj v aplikácii iKelp Predajca, ak by ste sa snažili v takomto stave ukončiť predaj.

iKelp POS Manažér, problém

Za normálnych okolností sa aplikácia iKelp POS Manažér automaticky po štarte spustí a Vy s ním nemusíte nič robiť.

Zásady pre plynulý predaj

  • Program iKelp POS Manažér Server musí byť spustený
  • Účtenková tlačiareň musí byť zapnutá
  • Na účtenkovej tlačiarni nesmie svietiť červené svetlo Error, ktoré svieti napríklad v prípade, keď chýba papier
Write by Author / Vytvorené by