Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 16
V tomto návode je popísaný postup, ako je možné v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca vytlačiť PLU správu. Viac...
V tomto návode je popísaný postup ako vytvoriť podrobný výkaz alkoholu. Tento je potrebný pri dokladovaní ak je požadovaný kontrolnými orgánmi, ktoré na základe tejto evidencie kontrolujú skutočnosti. Odporúčame tento výkaz kontrolovať vždy pred odovzdaním mesačného výkazu, či sa na nejaký doklad v rámci... Viac...
V tomto návode je popísané vykonanie intervalovej uzávierky v jednotlivých aplikáciach iKelp. Viac...
Štatistika predaných PLU položiek v iKelp Predajca. Viac...
V tomto videonávode vám vysvetľujeme ako spraviť štatistiku predaných PLU položiek podľa jednotlivých užívateľov / čašníkov v aplikácii iKelp Predajca. Rozbor je opať možné vytlačiť na tlačiarni, alebo vyexportovať do excelu. c4znpqc0dnk Viac...
Štatistika predaných položiek hodinovo v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob evidencie obalového konta v aplikácii. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Predajca vytlačíme zoznam príjemok, tak ako sme postupne príjmali tovar na sklad od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené obdobie. Viac...
Rozšírené rozbory zobrazujúce kumulovaný zoznam predaných položiek za zvolené obdobie. Výčislenie marže a zisku z týchto predaných položiek. Viac...
V rozšírených rozboroch zobrazená kumulatívna štatistika sumy nákupov od jednotlivých dodávateľov. Zároveň kumulatívna štatistika nakupovaných položiek podľa jednotlivých dodávateľov. Viac...
V tomto návode sa dozviete informácie o nastaveniach aplikácie, ako aj to, ako tento systém evidencie funguje a ako ho správne aplikovať pri predaji. Aplikácia vie následne generovať štatistiky o výkupe týchto obalov potrebných pre ďalšiu evidenciu. Viac...
V tomto článku je popísaný postup, pre vytvorenie výstupe stavu skladu v aplikácii iKelp Predajca, ako aj rozdiely, medzi výstupmi ktoré je v aplikácii možné použiť. Viac...
Tento návod popisuje vytvorenie mesačného a elektronického výkazu SBL v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje možnosť filtrovania predaja skladových kariet podľa dodávateľov. Viac...
Pre podrobnejšie špecifikovanie podmienok výberu údajov pri vykonávaní rozborov je vhodné použiť okno Filter . To zobrazíte kliknutím na tlačidlo Filter v časti Filter v okne Rozbory - základne . Toto okno je podrobne predstavené v návode Rozbory - základné - predstavenie . V okne Filter sa môžete zapínať... Viac...
Rôzne druhy štatistík pohybov skladových kariet je možné vykonávať pomocou rozborov. Jednoduchšie štatistiky je možné vytvárať v okne Rozbory - základné . To zobrazíte kliknutím na Rozbory v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Základné . Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti.... Viac...