Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 6
V tomto návode je popísaný postup vyčítania obratov (denných predajov) z registračnej poklanice. Viac...
V tomto článku je predstavený spôsob vymazania resp. stornovania dokladu vyčítaného z OFFLine registračnej pokladnice. Viac...
Nastavenia POS off-line predaja na rôznych registračných pokladniciach. Viac...
Off-line predaj je taký predaj, pri ktorom sa do registračnej pokladnice najprv naplnia skladové karty. Následne je možné predávať samostatne cez pokladnicu, bez nutnosti používania aplikácie. Neskôr je možné vyčítať predané množstvá a urobiť denné alebo mesačné uzávierky. Nastavenie registračnej pokladnice... Viac...
Dennú uzávierku je možné v aplikácii vykonať v okne Denná uzávierka . To zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie, následným kliknutím na možnosť Registračné pokladne a ďalším kliknutím na možnosť Denná uzávierka . Pred samotným vyčítaním nastavte v hornej časti akým druhom pohybu budú položky... Viac...
V tomto návode sú popísané nastavenia, ktoré je možné, alebo potrebné vykonať na skladovej karte v prípade predaja cez registračnú pokladňu. Viac...