Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 31
Článok popisuje evidenciu skladových kariet v prípade nutnosti evidencie konkrétneho tovaru v sklade, ale pri predaji už to nie je nutné. Viac...
Článok popisuje vytvorenie a konfiguráciu viacerých on-line zariadení k aplikácii iKelp. Viac...
Článok popisuje popis scenárov a ich riešení ktoré môžu vzniknúť v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp predajca. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie, ktoré umožní zobrazovanie kódu karty na fiskále. Viac...
V tomto návode je popísaná situácia predaja pod minimálnu maržu. Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia pre možnosť kombinovania kladných a záporných položiek na dokladoch. Viac...
Článok popisujúci potvrdenie alarmu na fiskálnom zariadení. Viac...
Vklad do pokladne v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Účtovanie podľa PLU v nedotykovej pokladni. Viac...
Nastavenie módu pre rýchly predaj cez snímač čiarového kódu. Viac...
Predaj cez snímač čiarového kódu v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Priebežná a denná uzávierka v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Predaj podľa PLU v iKelp Predajca - nedotykový predaj. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca môžme predávať pomocou snímača čiarového kódu. 4sp00yngidg Viac...
V tomto návode nájdete postup nastavenia polohy prenosnej pokladnice. Viac...
V tomto návode sa nachádza postup dodatočného doposlanie OFFline dokladov na portál Finančnej správy. Viac...
V tomto článku nájdete postup pre vyúčtovanie paragónu a jeho nahlásenie na eKasa v aplikácii iKelp Predajca v režime dotykového predaja. Viac...
V tomto článku nájdete postup pre vyúčtovanie paragónu a jeho nahlásenie na eKasa v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje predaj akciového balenia. Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
Nastavenia POS on-line predaja (predaj pomocou aplikácie iKelp POS Manažér a DeviceManager na rôznych registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch). Viac...
Článok opisuje ako používať snímač čiarového kódu pri predaji a tiež všeobecne v aplikácii. Viac...
Platba platobnou kartou, šekom, hotovosťou a ich kombináciami Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj . Ostatné spôsoby ukončenia predaja sú veľmi podobné ukončeniu predaja v hotovosti. Po stlačení... Viac...
Návod opisuje formulár pokladne, ranný vklad, vklad a výber počas dňa a vykonanie dennej uzávierky. Viac...
Duplicitný export vykoná opätovné odoslanie položiek zvoleného dokladu do fiskálnej tlačiarne (registačnej pokladnice). Vyúčtovanie pokladničného dokladu po ukončení predaja tlačidlom F5 (rozprávame o okne Predaj ) prebieha v niekoľkých krokoch. Aby sme pochopili, kedy je potrebné vykonať duplicitný... Viac...
Tento návod je určený tým, ktorí predávajú na jednom zariadení z viacerých počítačov. V takom prípade je na počítači, kde je zariadenie pripojené nainštalovaný iKelp POS Manažér Server a táto tento návod opisuje prácu s týmto programom. Ak je iKelp POS Manažér Server spustený, jej ikonu (modrú ikonku... Viac...
V okne Pokladňa je možné sledovať tržby jednotlivých pokladní a vykonávať ďalšie úkony spojené s pokladňami. Toto okno zobrazíte kliknutím na úkon Pokladňa v okne Predaj . V hornej časti Filter je možné definovať s ktorou pokladňou a v akom dátume, prípadne dátumovom rozsahu, chcete pracovať. V strednej... Viac...
V okne Predaj je možné vykonať refund bločku a tým vrátenie peňazí zákazníkovi. Existujú dva spôsoby: Manuálny spôsob - bez väzby na pôvodný doklad. Podľa pôvodného (papierového) bločku vložte do predaja položky, ktoré si prajete refundovať, ale so záporným množstvom. Pozor! Je nutné aby ste zadali záporné... Viac...
Okno Predaj sa využíva na rôzne typy predaju. Ide hlavne o On-line predaj, vytváranie dodacích listov a faktúr. Pri všetkých typoch sa predávaný tovar okamžite odpíše zo skladu. Toto okno zobrazíte kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Predaj , alebo kliknutím na tlačidlo... Viac...
V tomto návode sa nachádza postup refundácie celého dokladu, alebo položiek v systéme eKasa. Viac...