Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 10
Návod popisuje modelový scenár fitnescentra, evidovanie a čerpanie kreditu zákazníkov. Viac...
V tomto návode je popísaný scenár kumulovania kreditu zákazníkov následné aplikovanie cenníka podľa dosiahnutej výšky kreditu. Viac...
V tomto návode Vám bližšie popíšeme modul banky a jeho možnosti v aplikácii iKelp Predajca. Modul banky v prvom rade slúži na výrazné zjednodušenie práce s financiami v prípade, že evidujete veľké množstvo faktúr či už Vami vystavených alebo dodaných od dodávateľov. Tento modul Vám umožňuje naiportovať... Viac...
V tomto článku je popísané nastavenie bankových účtov ako aj postup pridania nového účtu. Viac...
Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie . Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené... Viac...
V tomto návode je popísaný systém cenníkov v aplikácii, ich význam, použitie a práca s nimi. Viac...
Z dodávateľskej objednávky je možné jednoduchým spôsobom vytvoriť príjemku a tým prijať objednaný tovar na sklad. Dodávateľské objednávky sú podrobne predstavené v návode Dodávateľské doklady - predstavenie a nová objednávka . Príjemku je možné predvyplniť dvomi spôsobmi: zadaním prijatých množstiev... Viac...
V tomto článku sa nachádza popis možnosti pridania úhrady na viacero odberateľských alebo dodávateľských dokladov. Viac...
Filtre Pri veľkom počte záznamov v zozname úhrad napríklad bankového účtu, je vhodné používať filter na zobrazenie iba špecifických úhrad. V zozname úhrad je možné aplikovať jednoduchý filter zvolením dátumového rozsahu vytvorenia úhrad. Tento časový filter sa však aplikuje až po zaškrtnutí zaškrtávacieho... Viac...
Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie . Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené... Viac...