Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 24
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné exportovať doklady z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad do účtovných programov ako sú Pohoda, Money, Alfa a vo formáte ISDOC. ISDOC je medzinárodný formát, ktoré používajú rôzne SW spoločnosti zaoberajúce sa vývojom ekonomických SW. Rozšírenie pre možnosť... Viac...
Návod na vytvorenie a používanie účtovacieho plánu, pravidelné účtovanie faktúr a predfaktúr zákazníkom. Viac...
Článok popisuje príznak, ktorý udáva, že sa jedná o zahraničnú faktúru. Viac...
Článok popisuje popis scenárov a ich riešení ktoré môžu vzniknúť v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp predajca. Viac...
V tomto návode je popísaný postup vytvorenia zbernej faktúry z dodacích listov. Viac...
V tomto návode je popísaný postup vytvorenia odberateľskej faktúry v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje vytvorenie faktúry v inej, ako domácej mene. Viac...
V tomto článku sa nachádza postup ako vystaviť v aplikácii iKelp Predajca doklad k prijatej platbe. Viac...
Článok popisuje nastavenie, ktoré definuje, či bude variabilný symbol na faktúre generovaný podľa masky, alebo bude zhodný s číslom faktúry Viac...
V tomto článku sú popísané podmienky a postup ktoré je potrebné dodržať v aplikácii iKelp Predajca pre možnosť účtovania položiek s prenesením daňovej povinnosti. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis evidencie došlého dodávateľského dobropisu v zozname dokladov aj vysporiadanie skladu. Viac...
V tomto článku Vám predstavíme spôsob, ako jednoducho vytvoriť kópiu faktúry, dodacieho listu s predvyplnením údajov v iKelp Predajca. Viac...
Článok opisuje, ako je možné evidovať uhradenosť finančných dokladov bez evidovania úhrad. Viac...
Návod opisuje, ako sa v aplikácii pracuje s preddavkovou faktúrou. Viac...
Článok sa zaoberá stavom uhradenosti finančných dokladov. Viac...
Tento spôsob úhrady finančných dokladov je vyžadovaný na základe fiskálneho zákona č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení. V aplikácii je možné vykonať úhradu nasledovných finančných dokladov: Odberateľská faktúra Odberateľská predfaktúra (zálohová faktúra) Odberateľský dobropis Pre realizáciu úhrady... Viac...
Úhrady dokladov je možné vykonať v okne Doklady . Kliknite na doklad, ktorý chcete uhradiť a následne kliknite na úkon Úhrady . Tým sa zobrazí okno Úhrady dokladu . Tu môžete pridávať záznamy o úhrade, pričom jeden doklad je možné zaplatiť viacerými čiastkovými úhradami. Novú úhradu pridáte kliknutím... Viac...
V tomto návode je popísaný zoznam finančných dokladov a vytvorenie dodacieho listu v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V okne Doklady je taktiež možné evidovať a vytvárať dodávateľské faktúry. Novú faktúru vytvoríte kliknutím na úkon Nová a následným kliknutím na možnosť Dodávateľský doklad . Otvorí sa okno Doklad . Tu kliknutím do okienka Adresa v ľavej hornej časti okna, stlačením klávesy Enter a vybraním kontaktu... Viac...
V tomto návode je popísaný formulár zoznamu dokladov, konkrétne jednotlivé filtre ktoré je možné v aplikácii použiť s popisom na čo slúžia. Viac...
Zoznam dokladov Rôzne zoznamy dokladov je možné tlačiť v okne Zoznam , ktoré zobrazíte kliknutím na úkon Zoznam / S. v okne Doklady . V tomto okne je možné vykonávať viacero úkonov. Po kliknutí na úkon Výpočet sa zobrazí stručný výpočet označených dokladov. Tlačidlo Export exportuje doklady do Excel... Viac...
Úprava dokladu ECR - On line Doklad typu ECR - On line a POS - Online nie je možné vymazať ani stornovať. Je možné ho iba jednoducho upraviť, znovu exportovať a refundovať. Vymazávať a stornovať je možné ostatné typu dokladov. Podrobný postup nájdete v návode Doklady - storno a zmazanie (dodací list,... Viac...
V tomto návode je popísaná možnosť stornovania a mazania dokladov ako dodací list, faktúra alebo dobropis. Viac...
Vytvorené doklady je možné kedykoľvek upraviť. Túto úpravu však môže vykonávať iba užívateľ, ktorý ma na to právo. Upravovať je možné iba doklady typu faktúra, dodací list a dobropis. Úprava dokladu typu ECR - On-line alebo POS Online je popísana v návode Doklady - úprava a refund (ECR - On line) . Úprava... Viac...