Pokladňa a Sklad
 

Doklady - storno a zmazanie (dodací list, faktúra, dobropis)

V prípade, že ste vytvorili doklad, ktorý ste nechceli je možné tento doklad jednoducho vymazať. Stornovať a vymazať je možné iba doklady typu dodací list, faktúra a dobropis. Doklady vytvorené cez ECR - Online, alebo POS Online je možné refundovať iným spôsobom. Tento postup nájdete v návode Doklady - úprava a refund (ECR - On line).

Stornovanie alebo mazanie dokladov je možné vykonať v zozname dokladov kliknutím na tlačidlo Storno

Tlačidlo pre mazanie alebo stornovanie dokladov

V prípade vymazávania viacerých dokladov je nutné dodržať opačné poradie ako pri ich vytváraní, pretože vymazať sa dajú iba doklady, ktoré sú posledne z daného typu.

  • Tip: to znamená, že ak máme napríklad vytvorené faktúry číslo 1 - 5, je nutné najprv vymazať faktúru číslo 5, a až potom je možné vymazať faktúru číslo 4. V prípade, že chcete odstrániť iba faktúru číslo 4 a nie číslo 5, môžete faktúru číslo 4 jednoducho stornovať bez nutnosti vymazávania dokladu číslo 5.

Zmazanie dokladov

Ako už bolo spomenuté, doklady je možné mazať len v prípade, ak boli vytvorené ako posledné v danej číselnej rade. Napr. doklady ktoré boli vytvorené omylom. Doklady, ktoré v danej číselnej rade nie sú posledné, tie je možné len stornovať.

  1. Zmazanie dokladu vykonáte tak, že kliknete na daný doklad v zozname dokladov, čím sa doklad označí.
  2. Kliknite ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Storno. Následne aplikácia zobrazí hlásenie na vymazanie dokladu. 
  3. Po potvrdení vymazania sa doklad vymaže.

Storno dokladov

Storno sa vykonáva vtedy, ak doklad nie je posledný v danej číselnej rade, ale je potrebné ho stornovať.

  1. Storno dokladu vykonáte tak, že kliknete na daný doklad v zozname dokladov, čím sa doklad označí.
    1. Ak má doklad, ktorý sa chystáte stornovať na sebe naviazanú úhradu, je potrebné danú úhradu najskôr vysporiadať.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Storno. Následne aplikácia zobrazí hlásenie na stornovanie dokladu. 
  3. Stornovaný doklad sa zobrazí v zozname dokladov šedou farbou a vznikne nový doklad, v sekcii stornované doklady.
  4. Tento odporúčame vytlačiť a priložiť k pôvodnému dokladu, aby bolo jasné, že bol doklad zrušený.

Po vymazaní, alebo stornovaní dokladu sa odstránia aj pohyby položiek obsiahnutých v týchto dokladoch. Pozor! Pri vymazávaní alebo stornovaní zbernej faktúry, ktorá obsahuje iba dodacie listy, sa neodstránia pohyby položiek. Je nutné vymazať, alebo stornovať aj tieto dodacie listy.

Vymazanie a stornovanie dokladu popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by