Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 57
Popis hromadnej zmeny DPH na skladových kartách v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne... Viac...
Nominálna marža je marža vyčíslená voči aktuálne zadanej príjmanej nákupnej cene a prvej predajnej cene na karte. Ostatné marže sú vyčíslené voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2 a 3. Reálna... Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovom rozhraní predaja. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty, ktoré nám umožňujú v dotykovom rozhraní predaja kartu rýchlejšie vyhľadať, čo zrýchluje a zefektívňuje samotný predaj. q52kmtqjm3x Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené priradenie obrázku ku skladovej karte. Nastavenie farby na skladovej karte (ktoré môže obsluhe pomôct pri orientácii v dotykovom rozhraní aplikácie a umožniť rýchlejšie skladovú kartu vyhľadať a naúčtovať). Vo videonávode sa ďalej dozviete ako si prehľadne a efektívne... Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty v aplikácii... Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia prednastaveného skladu pre užívateľa. Viac...
V tomto návode je popísaný proces uzávierky receptúr, vysporiadanie ingrediencií a surovín. Viac...
Článok popisuje zistenie hodnoty skladu ku konkrétnemu dátumu. Viac...
V článku je poísaný rozdiel medzi maržou a nominálnou maržou pri prijímaní tovaru na sklad. Viac...
V tomto návode je popísaný postup skrytia kariet ktoré sa už nebudú predávať, ale z dôvodu zachovania histórie ich nie je možné vymazať. Viac...
Článok popisuje možnosť zmazania skladovej karty v prípade, že táto bola omylom vytvorená. Viac...
Tento návod popisuje skrytie niektorých kariet pre niektorý sklad. Viac...
Článok popisuje priradenie inventúrnych druhov pre novo vytvorený sklad. Viac...
V tomto článku sú popísané spôsoby, akými je možné robiť v aplikácii prevod tovaru medzi skladmi v rámci spoločnosti. Viac...
V tomto návode sú opísané jednotlivé situácie za akých dochádza k naskladňovaniu tovaru na sklad na kartu typu "Receptúra". Viac...
V tomto návode sú popísané možné scenáre evidencie alkoholu v aplikácii iKelp Predajca, či už je požadované vytvorenie výkazu SBL z aplikácie alebo nie. Viac...
V tomto návode je poísané riešenie situácie ak sa Vám pri uzatváraní inventúry zobrazí hlásenie , že na skladovej karte je nulová cena. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonať výdaj tovaru na spotrebu, ktorý bol spotrebovaný interne, vo vlastnej organizácii. Pred začatím je potrebné sa prihlásiť do nedotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. 0pzznthrfim Viac...
V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu... Viac...
Zobrazenie pohybov na skladovej karte v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Evidencia predaja denného menu a vysporiadanie skladových zásob. V tomto návode sú popísané scenáre, ako je možné túto situáciu riešiť. Viac...
Vysvetlenie účtu majiteľa, ako predávať na dodací list a následne odpisovať tovary zo skladu s minimálnou percentuálnou maržou. Viac...
Inventúra v aplikácii iKelp Predajca. Vykonanie inventúry. Viac...
V tomto návode je popísané pridanie cudzej meny v nastaveniach aplikácie ako aj príjem v cudzej v mene. Viac...
Príjem tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet v aplikácii iKelp Pokladňa.. Zároveň si možme poupravovať rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií. Viac...