Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 373
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
Popis hromadnej zmeny DPH na skladových kartách v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre úpravu výšky DPH hromadne pomocou kategórie. Viac...
Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne... Viac...
Vrátenie tovaru (storno) postupným účtovaním položiek so záporným množstvom v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Všeobecný opis Funkcionalita synchronizácie POS Pokladní cez internet je zabezpečovaná nasledovnými technológiami: Aplikácia iKelp Predajca, ako centrálne skladové hospodárstvo a obchodný systém ( variant iKelp Predajca Cloud) Aplikácia iKelp Predajca - dotykový POS predaj, ako pokladničné miesto na... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca (alebo iKelp Predajca Enterprise s iKelp Predajca Modul dotykový predaj a prípadne s iKelp Predajca Modul Worker) . Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre iKelp Predajca- dotykové rozhranie rpedaja a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladu ( Kód... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca Enterprise, v prípade riešenia iKelp Predajca Cloud je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre centrálu a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladov pre jednotlivé pobočky ( Kód skladu , Zdieľanie... Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
Nominálna marža je marža vyčíslená voči aktuálne zadanej príjmanej nákupnej cene a prvej predajnej cene na karte. Ostatné marže sú vyčíslené voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2 a 3. Reálna... Viac...
Čo je platobná disciplína, kredit a hodnota vlasntého účtu v aplikácii iKelp Predajca Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovom rozhraní predaja. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty, ktoré nám umožňujú v dotykovom rozhraní predaja kartu rýchlejšie vyhľadať, čo zrýchluje a zefektívňuje samotný predaj. q52kmtqjm3x Viac...
V tomto návode je popísané vytvorenie stolov a miestností, ako aj ich editácia v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené priradenie obrázku ku skladovej karte. Nastavenie farby na skladovej karte (ktoré môže obsluhe pomôct pri orientácii v dotykovom rozhraní aplikácie a umožniť rýchlejšie skladovú kartu vyhľadať a naúčtovať). Vo videonávode sa ďalej dozviete ako si prehľadne a efektívne... Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty v aplikácii... Viac...
Návod na vytvorenie a používanie účtovacieho plánu, pravidelné účtovanie faktúr a predfaktúr zákazníkom. Viac...
Problém pri inštalácii aplikácie "Users není platný uživatel či skupina" Viac...
Návod popisuje zmenu hesla užívateľa v aplikácii iKelp Predajca Cloud. Viac...
Návod na nastavenie a používanie výdajky pre zákazníka v dotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje modelový scenár fitnescentra, evidovanie a čerpanie kreditu zákazníkov. Viac...
Článok popisuje nastavenie druhov pohybov a dokladov pre ich rozlíšenie v rozboroch ak je použitých viacero skladov. Viac...
Návod popisuje vyexportovanie kariet z registračnej pokladnice a ich import do iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje prípravu súboru pre import skladových kariet z CSV Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia prednastaveného skladu pre užívateľa. Viac...
Návod popisuje nastavenia, ktoré je potrebné zmeniť, ak chcete predávať tovar do mínusu. Viac...
Návod popisuje možné scenáre, ak aplikácia po spustení zobrazí chybové hlásenie. Viac...