Pokladňa a Sklad
 

Zmena režimu skenera Metrologic (Honeywall) na USB sériový port z klávesnicového režimu

V tomto návode Vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné na skeneroch Metrologic (Honeywall) upraviť typ komunikácie  z klávesnicového režimu na USB seriový port resp. správanie sa skenera po osnímaní čiarového kódu. Na konkrétnom príklade Vám vysvetlíme postup zmeny správania skenera z režimu klávesnicového na režim emulácie sériového portu.

Popis situácie

Skenery sú prednastavené priamo z výroby na režim snímania - klávesnicový. To znamená, že pomocou skenera je možné osnímať čiarový kód a tento sa premietne do ktorej koľvek aplikácie ako text. (Skener v tomto prípade zastáva len funkciu klávesnice, kedy len zobrazí zosnímaný kód ako text.) V tomto režime je nutné pre správne fungovanie mať správne nastavený jazyk v operačnom systéme, lebo inak skener napr. po osnímaní kódu s číslami "590.." zobrazí hodnotu "ťíé..." a to samozrejme nie je žiadúce. Okrem toho, je potrebné mať vždy nastavený kurzor tam, kde sa má osnímaný kód zobraziť. V prípade zapnutia režimu USB Sériovej emulácie sa už skener chová inak. V aplikácii sa nastaví port, na ktorom je zariadenie identifikované v systéme a následne už aplikácie vie, že mu informácia po osnímaní prišla zo skenera. Automaticky sa teda hodnota vloží do správneho poľa, je jedno, aký jazyk je v operačnom systéme nastavený pri tomto spôsobe nastavenia to nemá žiadny vplyv. Rovnako v prípade predaja On-Line je použitie takto nastaveného skenera oveľa výhodnejšie a uľahčuje predaj.

Inštalácia ovládačov zariadenia

V prvom kroku konfigurácie zariadenie je potrebné nainštalovať potrebné ovládač. Tento je možné stiahuť zo stránky výrobcu TU. Vyberte zo zoznamu Vaše zariadenie a stiahnite ovládač. (Kliknite na dané zariadenie, záložka Software a v zozname nájdite USB Serial Driver. Ovládač si stiahnite do PC.)

 1. Po rozbalení priečinka spustite súbor s názvom "setup" s právami administrátora a počkajte na spustenie sprievodcu inštaláciou. Po spustení inštalácie počkajte na jej dokončenie. Ak inštalácia prebehla úspešne, zobrazí sa hlásenie o úspešnej inštalácii.

Konfigurácia zariadenia

Túto konfiguráciu je možné použiť pre skenery Voyager 9520/40, Voyager GS9590 prípadne pre skenery Metrologic rady MS. Pri ostaných typoch skenerov od ostatných výrobcov ktoré podporujú daný režim postuppujte podľa pokynov na priloženom letáku k danému zariadeniu.

Pripojte skener k PC. Pri konfigurácii zariadenia je potrebné postupovať pomocou priloženej príručky k zariadeniu osnímaním programovacích kódov v poradí (v prípade, že štartovaciu príručku nemáte k dispozícii, je možné si ju stiahnuť nižšie):

 1. Zapnutie programovacieho režimu na zariadení "Enter/Exit Programming".

  Vstup do programovacieho režimu na zariadení.

 2. Aktivovanie režimu skenera pre vymazanie prednastavených hodnôt.

  Nastavenie pôvodnej konfigurácie zariadenia

 3. Nastavenie prednastavených hodnôt na skenery tzv "Recall Defaults". (Tento kód odporúčame osnímať aby bolo jasné, že následná konfigurácia výchadza z úvodných nastavení zariadenia. Ak totiž už zariadenie bolo v minulosti nastavované, je možné, že bez vymazania tejto konfigurácie nebude zariadenie fungovať správne.)

  Nastavenie pôvodnej konfigurácie zariadenia

 4. Zapnutie režimu USB emulácie "USB Serial Emulation".

  Prepnutie spôsobu kominukácie zariadenia s PC.

 5. Ukončenie programovacieho režimu zariadenia "Enter/Exit Programming".

  Ukončenie programovania zariadenia.

 6. Odpojte skener od PC.

Štartovaciu príručku k zariadeniu Voyager 9520/9540, Voyager GS9590 alebo Eclipse 5145 si môžete stiahnuť TU.

Identifikácia zariadenia v systéme

 1. Po dokončení konfigurácie sa automaticky začnú inštalovať potrebné ovládače zariadenia. Počkajte na dokončenie inštalácie potrebných súborov. 
 2. Po dokončení inštalácie preverte číslo portu zariadenia v správcovi zariadení (angl. Device Manager).

Konfigurácia zariadenia v aplikácii iKelp Predajca

Ak už máme skener správne nakonfigurovaný a teraz sa chová ako sériové zariadenie, je potrebné v aplikácii nastaviť, na ktorom porte je zariadenie pripojené.

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia -> Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS On-line a vyberte konfiguráciu príslušného zariadenia. Otvorte si záložku Rozšírené a aktivujte nové zariadenie (Použitie snímača). Typ vyberte - Čiar. snímač a nastavte príslušný port. (Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach z formulára sa dočítate v článku Nastavenia - POS On-line predaj.)

Dnes je na trhu množstvo rôznych zariadení od rôznych výrobcov, nastavenia ale v zásade bývajú podobné.

Skener funguje, posiela údaje ale v aplikácii iKelp sa nič nezobrazí
 • V prípade, že skener skenuje a viete sériovú komunikáciu odchytávať, ale v aplikácii sa skener tvári že nefunguje, skontrolujte nastavenia ukončenia sériovej komunikácie. Je potrebné, aby skener po ukončení komunikácie poslal ukončovací znak CR/LF.
Write by Author / Vytvorené by