Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 18
V tonmto článku je popísaný postup vytvorenia výkazu plômb pre účely odovzdania pre DRSR. Viac...
Návod opisuje všetky nastavenia modulu Servis. Viac...
Vyúčtovanie záručnej opravy. Viac...
Návod opisuje všetky nastavenia modulu Servis. Viac...
Evidencia plomb - uvedenie do prevádzky, odovzdanie zákazníkovi, vyúčtovanie, oprava, zničenie. Viac...
Zoznam opráv, evidencia opráv, vytvorenie novej opravy a jej vyúčtovanie a ďalšie informácie týkajúce sa modulu Servis. Viac...
Ako začať pracovať s modulom Servis ERP pre evidenciu registračných pokladníc. Viac...
Návod opisuje nastavenia modulu Servis pre servisné organizácie ERP (elektronických registračných pokladníc) Viac...
Návod opisuje ako sa vytvorí report zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb. Návod opisuje ako evidovať poškodené a prevzaté plomby. Viac...
Zoznam opráv, evidencia opráv, vytvorenie novej opravy a jej vyúčtovanie a ďalšie informácie týkajúce sa modulu Servis. Viac...
Postup, ako hromadne doevidovať používanie plomb pred používaním modulu Servis ERP. Viac...
Príjem a výdaj plomb. Prvotný príjem plomb. Zničenie plomby. Viac...
Návod definuje poškodenú a zničenú plombu a opisuje postup pri zničený plomby. Viac...
Modul servis - evidencia zoznamu zariadení. Viac...
Evidencia zoznamu modelov zariadení v module Servis. Úprava modelu, nový model. Viac...
V okne Opravy je možné editovať jednotlivé servisné objednávky. Toto okno zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Servisné objednávky , alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej... Viac...
Okno druhov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Druhy zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať druhy zariadení, ktoré sú využívané pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie druhov zariadení môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
Okno výrobcov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Výrobcovia zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať výrobcov zariadení, ktorí sú využívaní pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie výrobcov môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...