Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 90
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre úpravu výšky DPH hromadne pomocou kategórie. Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
Problém pri inštalácii aplikácie "Users není platný uživatel či skupina" Viac...
Návod popisuje zmenu hesla užívateľa v aplikácii iKelp Predajca Cloud. Viac...
Článok popisuje nastavenie druhov pohybov a dokladov pre ich rozlíšenie v rozboroch ak je použitých viacero skladov. Viac...
Návod popisuje nastavenia, ktoré je potrebné zmeniť, ak chcete predávať tovar do mínusu. Viac...
Návod popisuje možné scenáre, ak aplikácia po spustení zobrazí chybové hlásenie. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie pre doplnenie kontaktu na skladové doklady ktoré vznikajú pri uzávierke receptúr. Viac...
V návode je popísané vyplňovanie informácií o bankových účtoch, doplnenie IBAN a SWIFT kódu. Viac...
V tomto návode je popísaná základná konfigurácia a nastavenie pre úvodné používanie. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
V tomto návode je popísaná základná konfigurácia on-line zariadenia vychádzajúca z predkonfigurovaných nastavení. Viac...
Návod popisuje možné situácie ktoré môžu vzniknúť pri konfigurácii On-line zariadení. Viac...
Návod popisuje možnosť exportu skladových kariet z jednej databázy aplikácie Predajca do inej. Viac...
Článok popisuje vytvorenie a konfiguráciu viacerých on-line zariadení k aplikácii iKelp. Viac...
V tomto návode Vám predstavíme inštaláciu aplikácie TSPrint, ktorá Vám umožní vytvorenie PDF z Predajca Cloud. Viac...
V tomto návode je popísaná úprava nastavení v prípade, že dochádza k prechodu z neplatcu na platcu DPH. Viac...
Článok popisuje priradenie inventúrnych druhov pre novo vytvorený sklad. Viac...
Článok popisuje vytvorenie objednávky pre centrálny sklad priamo z predajne prostredníctvom synchronizovanej databázy aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Úprava nastavenia pre zobrazenie možnosti úpravy stolov pre užívateľa. Viac...
V tomto návode Vám predstavíme základné nastavenia na skladových kartách, vo vlastných kontaktných údajoch ako aj údajoch Vašich dodávateľov / odberateľov pre možnosť tvorby výkazu SBL pre Colný úrad. Viac...
V tomto návode je popísaný postup vypnutia overovania digitálneho podpisu pri inštalácii ovládačov v systéme Windows 8.1. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia aplikácie z časti Užívatelia. Viac...
V tomto článku je popísaný postup založenia nového užívateľského účtu v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady nastavenia aplikácie. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady - Karty v nastaveniach aplikácie. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady - Príjem v nastaveniach aplikácie. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé nastavenia časti Sklady - Výdaj v nastaveniach aplikácie. Viac...