Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie uzávierky receptúr v iKelp Predajca

Nastavenie uzávierky receptúr v aplikácii iKelp Predajca, ktoré popisuje zadefinovanie spoločnosti na doklady, ktorými bude vznikať skladové vysporiadenie surovín pri uzávierke receptúr.  Uzávierku receptúr je možné v aplikácii vykonať aj bez vykonania nižšie spomenutých nastavení. Bolo by však potrebné vždy vyberať spoločnosť, ktorá je evidovaná ako kontakt, nad ktorým bude vznikať skladový pohyb. Nakoľko sa bude jednať o stále jednu a tú istú spoločnosť, úpravou nastavení si tak môžete uľahčiť a zrýchliť prácu s aplikáciou. Tieto nastavenia nie je možné vykonať už pri inštalácii aplikácie automaticky, nakoľko je potrebné kontaktné údaje spoločnosti vyplniť ručne.

Nastavenie spoločnosti pre uzávierku receptúr

 1. V prvom kroku je potrebné zaevidovať vlastnú spoločnosť ako kontakt do adresára. 
  1. Kontakt vytvoríte v adresári aplikácie, kliknutím na tlačidlo Nový. (Bližšie informácie o tejto možnosti sa dozviete v návode Založenie kontaktu do adresára kontaktov.)
  2. Vyplňte obchodné meno a nezabudnite ani na obchodné údaje ako IČO, DIČ a pod.
 2. Následne je potrebné tento kontakt priradiť druhu dokladu, v ktorom budú vznikať skladové pohyby príjem a výdaj pre uzávierku receptúr.
  1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Nastavenia.
  2. V ľavej časti, v strome jednotlivých nastavení rozkliknite možnosť Sklady a kliknite na možnosť Druhy dokladov.
  3. V zozname skladových dokladov nájdite druh "Uzávierka receptúr" a kliknite do stĺpca N pri danom druhu, čím sa otvoria rozšírené nastavenia daného druhu skladových dokladov.
  4. Kliknite na záložku Výroba a nastavte kontakt, ktorý ste pred chvíľou vytvorili.
  5. Tento je potrebné vyplniť ako v časti Príjemka, tak aj v časti Výdajka.
   1. Kliknite do poľa kontakt a následne pomocou klávesy ENTER sa prepnete do zoznamu kontaktov. Vyberte vašu spoločnosť.
   2. Po výbere sa okno nastavení minimalizuje na pracovnú lištu. Je potrebné naň kliknúť a následne vybrať spoločnosť aj v časti Kontakt pre výdajku.
  6. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť aj v nastaveniach aplikácie.

Po vykonaní týchto nastavení je možné prejsť k vykonaniu samotnej uzávierky. Postup pre jej vykonanie s odpisom surovín zo skladu nájdete v tomto návode Uzávierka receptúr, odpis ingrediencií - surovín zo skladu, v iKelp Predajca

Ďalej je možné nastaviť, či aplikácia po vytvorení skladového dokladu má ponúkať možnosť tlače dokladu. 

 1. Ak doklad nepotrebujete tlačiť, resp. nepotrebujete aby Vám aplikácia tlač ponúkala je vhodné dané nastavenie vypnúť.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a vyberte z ponuky možnosť Nastavenia.
 3. V ľavej časti, v strome jednotlivých nastavení rozkliknite možnosť Sklady a kliknite na možnosť Príjem.
  1. Vypnite (odfajknite) nastavenie "Pri ukladaní príjemky ponúknuť jej tlač".
  2. Vypnite (odfajknite) nastavenie "Pri ukladaní príjemky ponúknuť tlač podkladu pre etiketovanie".
 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Write by Author / Vytvorené by