Pokladňa a Sklad
 

Uzávierka receptúr, odpis ingrediencií - surovín zo skladu, v iKelp Predajca

Tento videonávod popisuje uzávierku (vysporiadanie) receptúr a nasledný odpis ingrediencií (surovín) zo skladu. Uzávierku receptúr môžte vykonávať kedykoľvek potrebujete. Môže to byť raz denne, raz týždene, prípadne raz mesačne. Záleží od toho ako často potrebujete sledovať aktuálny stav ingrediencií - surovín na sklade.

Uzávierka receptúr

Uzávierku receptúr je možné robiť týmto postupom len v prípade, že v aplikácii evidujete len jeden sklad. V prípade evidencie viacerých skladov, je potrebné na danom sklade vytvoriť novú príjemku a nastaviť príslušný druh pre odpis ingrediencií (surovín) zo skladu podľa nastavení. Pred samotným vysporiadaním, vykonaním uzávierky odporúčame mať prijatý tovar, suroviny, z ktorých sa jednotlivé receptúry budú vyrábať na sklad. Ak je tovar na sklade v dostatočnom množstve, aplikácia si vie správne prepočítať skladové ceny na receptúrnych kartách, ako aj spraviť výdaj zo skladu v správnych skladových cenách jednotlivých surovín. Pri evidencii viacerých skladov, je potrebné druhy pre vysporiadavanie receptúr vytvoriť na každom sklade podľa návodu Nastavenie uzávierky receptúr v iKelp Predajca.

V aplikácii sa receptúry pri predaji odpisujú do mínusu. Skladová karta začína s nulovým množstvom na sklade a na základe počtu predaných kusov sa následne pri uzávierke vykoná odpis ingrediencií zo skladu. Skladové množstvo na receptúrnych kartách sa znuluje, a celý proces môže začať odznova. Tento scenár evidencie popisuje evidenciu receptúr v reštauračných zariadeniach, alebo zariadeniach, kde nie je možné dopredu určiť, koľko jedál, nápojov, bagiet sa predá a teda nie je možné správne odpísať tovar zo skladu. Evidenciu výrobkov, kde je vopred jasné, koľko surovín alebo ingrediencií sa na výrobu použije popisuje nezávislý návod. Ďalšie informácie o procesoch výroby a možnostiach evidencie sa dozviete v návode Výroba - predstavenie.

  1. Uzávierku receptúr vykonáte kliknutím v menu aplikácie na možnosť Sklad.
  2. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Uzávierka receptúr.
  3. Automaticky sa otvorí formulár, v ktorom sú predvyplnené všetky receptúrne karty, ktoré sú predajom v mínuse.
    • V záložke Viaz. pol. si môžete skontrolovať jednotlivé suroviny, ktoré budú odpisované zo skladu. 
  4. Uzávierku receptúr potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť, kedy automaticky vznikne skladový pohyb, výdaj surovín.

Posledným krokom je uzávierka hotová, ingrediencie, resp. suroviny boli odpísané zo skladu. 

Write by Author / Vytvorené by