Pokladňa a Sklad
 

Založenie kontaktu do adresára kontaktov

V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu evidenciu.

Postup vytvorenia kontaktu v aplikácii popisuje aj nasledovné video

Vytvorenie nového kontaktu

 1. Nový kontakt v aplikácii vytvoríte kliknutím na žltú ikonu A na nástrojovej lište aplikácie.
 2. Následne sa zobrazí adresár, zoznam kontaktov evidovaných v aplikácii.
 3. Nový kontakt vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nový.
  1. Pre správne zaevidovanie je potrebné vyplniť Obchodné meno, ak sa jedná o firmu, prípadne meno a priezvisko ak sa jedná o súkromnú osobu.
  2. V prípade, že evidujete spoločnosť, je vhodné vyplniť IČO, DIČ a IČ DPH ak ho má daná firma pridelené.
   • Všetky tieto údaje vám pri evidencii odporúčame skontrolovať na obchodnom a živnostenskom registri, prípadne portále daňovej správy, odkiaľ je vhodné tieto údaje pri evidencii skopírovať, čím sa vyhnete preklepom a nepríjemnostiam pri prípadných kontrolách.
  3. Vyplňte Fakturačnú adresu.
   • V prípade potreby, je možné si v záložke Adresa zaevidovať okrem fakturačnej aj poštovú adresu.
  4. Vyplňte kontaktné údaje Telefón a Email.
  5. Kontakt je možné rovno zaradiť aj do skupiny v ktorej sa má zobrazovať. Zaradenie do skupiny nastavíte po kliknutí na záložku Skupina a vyberiete príslušnú skupinu. (Toto je vhodné pre filtrovanie skupín kontaktov, a môžete alebo nemusíte skupinu kontaktu prideliť.) Postup a možnosti pre zaraďovanie kontaktov do skupín nájdete aj v článku Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.
 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Write by Author / Vytvorené by