Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 374
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné exportovať doklady z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad do účtovných programov ako sú Pohoda, Money, Alfa a vo formáte ISDOC. ISDOC je medzinárodný formát, ktoré používajú rôzne SW spoločnosti zaoberajúce sa vývojom ekonomických SW. Rozšírenie pre možnosť... Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie aplikácie v prípade použitia pre predaj bez nutnosti evidencie cez ERP / VRP. Viac...
V tomto návode je popísaný postup zmeny spôsobu komunikácie na snímačoch Metrologic. Viac...
Popis hromadnej zmeny DPH na skladových kartách v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre úpravu výšky DPH hromadne pomocou kategórie. Viac...
Aplikácia automaticky užívateľovi predpisuje nákupnú cenu pri výbere položky do príjemky. V jednoduchom prípade predpisuje, aktuálnu skladovú cenu 6, Prípadne dodávateľskú cenu 5. Cena 4 je cenníková, kde je možné využiť dodávateľské cenníky na ktorých je možné na konkrétneho dodávateľa nastaviť konkrétne... Viac...
Vrátenie tovaru (storno) postupným účtovaním položiek so záporným množstvom v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Všeobecný opis Funkcionalita synchronizácie POS Pokladní cez internet je zabezpečovaná nasledovnými technológiami: Aplikácia iKelp Predajca, ako centrálne skladové hospodárstvo a obchodný systém ( variant iKelp Predajca Cloud) Aplikácia iKelp Predajca - dotykový POS predaj, ako pokladničné miesto na... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca (alebo iKelp Predajca Enterprise s iKelp Predajca Modul dotykový predaj a prípadne s iKelp Predajca Modul Worker) . Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre iKelp Predajca- dotykové rozhranie rpedaja a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladu ( Kód... Viac...
Postup: Inštalácia aplikácie iKelp Predajca Enterprise, v prípade riešenia iKelp Predajca Cloud je potrebné požiadať prevádzkovateľa o zriadenie služby Inštalácia addins na synchronizáciu, určené pre centrálu a nastavenie synchronizácie Nastavenie skladov pre jednotlivé pobočky ( Kód skladu , Zdieľanie... Viac...
Odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky PC POS systémov Viac...
Nominálna marža je marža vyčíslená voči aktuálne zadanej príjmanej nákupnej cene a prvej predajnej cene na karte. Ostatné marže sú vyčíslené voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2 a 3. Reálna... Viac...
Čo je platobná disciplína, kredit a hodnota vlasntého účtu v aplikácii iKelp Predajca Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovom rozhraní predaja. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty, ktoré nám umožňujú v dotykovom rozhraní predaja kartu rýchlejšie vyhľadať, čo zrýchluje a zefektívňuje samotný predaj. q52kmtqjm3x Viac...
V tomto návode je popísané vytvorenie stolov a miestností, ako aj ich editácia v dotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca. Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené priradenie obrázku ku skladovej karte. Nastavenie farby na skladovej karte (ktoré môže obsluhe pomôct pri orientácii v dotykovom rozhraní aplikácie a umožniť rýchlejšie skladovú kartu vyhľadať a naúčtovať). Vo videonávode sa ďalej dozviete ako si prehľadne a efektívne... Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Predajca. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty v aplikácii... Viac...
Návod na vytvorenie a používanie účtovacieho plánu, pravidelné účtovanie faktúr a predfaktúr zákazníkom. Viac...
Problém pri inštalácii aplikácie "Users není platný uživatel či skupina" Viac...
Návod popisuje zmenu hesla užívateľa v aplikácii iKelp Predajca Cloud. Viac...
Návod na nastavenie a používanie výdajky pre zákazníka v dotykovom predaji aplikácie iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje modelový scenár fitnescentra, evidovanie a čerpanie kreditu zákazníkov. Viac...
Článok popisuje nastavenie druhov pohybov a dokladov pre ich rozlíšenie v rozboroch ak je použitých viacero skladov. Viac...
Návod popisuje vyexportovanie kariet z registračnej pokladnice a ich import do iKelp Predajca. Viac...
Návod popisuje prípravu súboru pre import skladových kariet z CSV Viac...
Článok popisuje úpravu nastavenia prednastaveného skladu pre užívateľa. Viac...