Pokladňa a Sklad
 

Typy skladových kariet a ich význam v aplikácii

Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade).

Význam najčastejšie používaných typov skladových kariet v aplikácii iKelp Predajca. Zoznam skladových kariet otvoríte kliknutím na ikonu K na nástrojovej lište. Následne kliknite na tlačidlo Nová a otvorí sa formulár pre vytvorenie novej skladovej karty. V prípade, že v aplikácii evidujete sklad, odporúčame typ kariet vyberať správne už pri ich zakladaní.

Prečo je nutné správne vybrať typ karty už pri jej zakladaní?

V aplikácii iKelp Predajca je možné pri vytváraní skladových kariet vyberať hneď z niekoľkých typov. Každý typ má špecifické správanie a definuje správanie skladovej karty počas jej života v aplikácii. Dôležité je správne typ skladovej karty vybrať už pri jej zakladaní. 

 • Skladová evidencia - každý typ má v aplikácii svoj význam z hľadiska skladovej evidencie a aplikácia presne vie, ako sa ku ktorej karte správať. Ak sa jedná napr. o skladové karty typu "Tovar", je možné na tieto karty robiť príjem. Aplikácia sleduje pohyby a zobrazuje jej aktuálne skladové množstvo. Pri skladových kartách typu "Služba", sa evidujú len predaje atď.

 • Systémové funkcie - z typov skladových kariet plynú aj rôzne špecifické funkcie, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ten ktorý typ. Napr. pri funkcii "Uzávierka receptúr", aplikácia ponúka na výber len skladové karty typu "Receptúra".

Jednotnotlivé typy kariet je možné aj dodatočne zmeniť. Je však potrebné si uvedomiť, že prípadné skladové korekcie je potrebné následne vykonať ručne.

Popis jednotlivých typov skladových kariet

 • Tovar (T) - skladové karty pri ktorých chceme evidovať prijímané a vydávané množstvo, stav zásob. na skladových kartách tohto typu sa eviduje skladové množstvo a sú predávané presne tak, ako boli prijaté na sklad, tzn. 1:1. (Napr. oriešky, chipsy balíček, minerálka, cigarety nakúpite a následne ho naúčtujete zákazníkovi.)
 • Receptúra (R) - pri tomto type karty sa neeviduje skladové množstvo priamo na tejto karte, ale pri predaji sa odpisuje množstvo z ingrediencií - kariet typu "Tovar" z ktorých sa receptúra skladá. (Pre príklad si zoberme napr. dve skladové karty veľké 0,5L a 0,3L pivo. Po predaji a vysporiadaní receptúr sa nadefinované množstvo odpisuje zo skladovej karty sud, ktorý evidujeme ako tovarovú kartu v litroch. Receptúra odporúčame založiť karty jedál, ktoré pozostávajú napr. z mäsa, ryže cestovín, múky atď., alebo miešaných drinkov pozostávajúcich zo sirupu, citrónu, alkoholu atď.)
  • Surovina (S) - jedná sa o podskupinu kariet typu Receptúra. Tento typ kariet nie je možné vybrať priamo pri zakladní. Definujú sa ako karty typu receptúra a či sa jedná o surovinu alebo nie je definované v záložke Receptúra na skladovej karte. Na tieto karty sa nerobí priamo príjem. Slúžia pri evidencii fliaš tvrdého alkoholu, kde je potrebné robiť výkaz SBL pre colný úrad. (V aplikácii sa vytvoria skladové karty typu Tovar. Jedná sa o karty fliaš tvrdého alkoholu evidované v kusoch, ktoré majú presne nastavený objem alkoholu vo fľaši, % alkoholu a pod. Náslene sa vytvorí karta typu Surovina, kam sa prevedie objem otvorenej fľaše. Nakoľko je potrebné evidovať celé fľaše, po otvorení sa jej obsah prevedie na surovinu. Teda ak bola na sklade 1ks fľaša na v objeme 0,7L, tento sa prevedie na surovinu a z nej následne odpisujú už nadefinované množstvo karty typu Receptúra - štamperlíky 0,04 a pod.)jbasd
 • Obal (O) - typ skladových kariet, na ktorých sa eviduje skladové množstvo, je teda potrebné pri tomto type kariet robiť príjem.
 • Služba (P) - na týchto kartách sa neeviduje skladové množstvo, eviduje sa len predaj. (Napr. prenájom priestorov, športovísk, rôzne služby ako masáže a pod.)
  • služby, požičovné, karty bez skladovej evidencie 
 • Neskladová položka (N)neeviduje sa žiadny pohyb ani množstvo na sklade, ale je možné túto kartu vidieť na dokladoch.
Popisy jednotlivých typov skladových kariet, ako aj popis jednotlivých údajov ktoré je možné na skladovej karte vyplniť sa dozviete v návode Skladová karta - predstavenie
Write by Author / Vytvorené by