Pokladňa a Sklad
 

Doklady - vytvorenie odberateľskej faktúry

V tomto návode si ukážeme ako v aplikácii iKelp Predajca jednoducho vytvoriť odberateľskú faktúru. Faktúru je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Vytvárajú sa priamo v zozname dokladov.

Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry

Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry

 • Odberateľská faktúra - postup vytvorenia tejto faktúry opíšeme aj v tomto návode. Jedná sa o najjednoduchší spôsob, kedy sa rovno do faktúry pridajú účtované položky.

 • Faktúra z predfaktúrypzákazníkovi sa vystaví preddavková faktúra. Následne po jej uhradení, alebo dodaní tovaru podľa toho čo nastane skôr, sa z danej preddavkovej faktúry vytvorí ostrá, vyúčtovacia faktúra. Ďalšie informácie o preddavkových faktúrach a postupe ich vytvorenia sa dočítate v návode Doklady - preddavková faktúra.

 • Zberná faktúra - faktúra vzniká vyúčtovaním viacerých dodacích listov. Postupne sa v aplikácii vytvárajú na daného odberateľa dodacie listy, ktoré sa následne vyúčtujú spoločnou faktúrou. Tento postup opíšeme v nezávislom návode. Postup pre vytvorenie zbernej faktúry nájdete v návode Vytvorenie zbernej faktúry z dodacích listov.

Bližšie je popísaný postup vytvorenia faktúr aj v nasledujúcom videonávode.

Odberateľská faktúra

 1. Novú odberateľskú faktúru vytvoríte v zozname dokladov. (Zelené D na nástrojovej lište aplikácie.) 
 2. Kliknite na tlačidlo Nová a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Odb. faktúra.
 3. Zobrazí sa formulár novej faktúry, kde je potrebné vyplniť:
  1. Adresa - do zoznamu kontaktov sa dostanete dvojklikom do poľa adresa. Prípadne kliknite do poľa stlačte tlačidlo Enter. Po nájdení odberateľa v zozname ho môžete vybrať opäť dvojklikom, alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať
   • Tip - adresu a kontaktné údaje je možné pri faktúrácii vyplniť aj v časti Kontakt. Takto vyplnené údaje o odberateľovi sa ale neukladajú do adresára, a pri opätovnom účtovaní na daný kontakt bude znovu potrebné údaje vyplniť. Rovnako tak nebude na daný kontakt možné vytvárať žiadne rozbory a štatistiky. Preto odporúčame kontakt vytvoriť priamo v adresári. Postup vytvorenia popisuje článok Založenie kontaktu do adresára kontaktov.
  2. Položky - pridajte do dokladu položky, ktoré sa majú fakturovať. Položky je možné pridať:
   1. Zadaním Kódu
     • Tip - kliknutím na popis Kód je možné prepínať, na základe čoho je možné karty vyhľadávať. Okrem kódu to môže byť Čiar. kód, PLU, Dod. kód. Kód+ slúži pre univerzálne vyhľadávanie. Vtedy aplikácia hľadá vo viacerých údajoch súčasne.
   2. Zadaním Názvu
    • Zadajte názov a kliknite na tlačidlo Enter. V prípade, že sa názov zhoduje s názvom karty, položka sa hneď vyberie. Ak sa názov nezhoduje, aplikácia zobrazí zoznam skladových kariet s výberom kariet ktoré odpovedajú zadanému názvu. Vyberte požadovanú kartu zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Vybrať.
   3. Po výbere položky je možné na karte pred jej pridaním do dokladu zadať Zľavu, počet účtovaných kusov, prípadne upraviť účtovanú cenu.
   4. Pridanie položky do dokladu potvrdíte kliknetím na tlačidlo P, alebo stlačením tlačidla Enter.
 4. Opakujte tento postup kým do dokladu nepridáte všetky položky, ktoré účtujete.
 5. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vytvorenie novej Odberateľskej faktúry.
 6. Doklad sa zobrazí v zozname dokladov.

Vytlačenie odberateľskej faktúry

 1. Pred vytlačením dokladu a odoslaním zákazníkovi odporúčame si zobraziť doklad na obrazovke.
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Tlač, a doklad sa zobrazí v náhľade na obrazovke.
  2. Odporúčame skontrolovať údaje a následne je možné doklad vytlačiť.
 2. Kliknutím na tlačidlo Tlač sa zobrazí ponuka zo zoznamom tlačiarní. Následne je možné doklad vytlačiť.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by