Pokladňa a Sklad
 

Doklady - úhrada faktúry v hotovosti

Tento spôsob úhrady finančných dokladov je vyžadovaný na základe "fiskálneho zákona" č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení. V aplikácii je možné vykonať úhradu nasledovných finančných dokladov:

 • Odberateľská faktúra
 • Odberateľská predfaktúra (zálohová faktúra)
 • Odberateľský dobropis

Pre realizáciu úhrady faktúry v hotovosti je potrebné splniť nasledovné nutné podmienky:

 • Počítač alebo relácia aplikácie na serveri musí mať nastavený a funkčný ON-LINE predaj
 • Užívateľ musí mať povolené právo pre vykonávanie takýchto úhrad dokladov v sekcii "Úhrady jednoduché"
 • Užívateľ musí mať povolené právo prezerania dokladov, aby vedel vybrať doklad, ktorý bude uhrádzaný
 • Je potrebné používať fiskálne zariadenie, ktoré podporuje úhradu faktúry a má príslušnú verziu firmware
 • Funkcia je dostupná v aplikácii iKelp Predajca vo verzii 1.34.533 a vyššie
Postup realizácie úhrady faktúry, predfaktúry alebo dobropisu:
 1. Otvorte okno Doklady, v menu Predaj -> Doklady alebo kliknutím na ikonu "D"
 2. Nájdite požadovaný doklad, ktorého úhradu chcete zrealizovať
 3. Kliknite na tlačidlo Úhrady a následne na tlačidlo Nová
 4. Vyberte požadovaný spôsob platby (hotovosť, kredit, šek, ...)
 5. V prípade správneho nastavenia pripojené zariadenie vytlačí doklad o úhrade

Obmedzenie: V prípade úhrady dokladu nie je možné kombinovať spôsoby platby (hotovosť, kredit, šek, ...) avšak je možné postupne po častiach uhradiť doklad v rôznych špecifických spôsoboch platieb.

Tip: V prípade zlyhania komunikácie so zariadením je možné úhradu opätovne exportovať. V okne Úhrady dokladu je potrebné vybrať danú úhradu v tabuľke, kliknúť na tlačidlo ON-LINE a vybrať Duplicitný export.

 

Write by Author / Vytvorené by