Pokladňa a Sklad
 

Doklady - variabilný symbol zhodný s číslom faktúry

V tomto návode Vám predstavíme nastavenie, pomocou ktorého je možné nadefinovať variabilný symbol zhodný s číslom faktúry.

Nastavenie

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Doklady -> Rozšírené.
  3. V pravej časti okna v sa nachádza nastavenie Prideľovanie variabilného symbolu dokladom.
  4. Deaktivujte dané nastavenie.
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  6. Pre aplikovanie daného nastavenia, vypnite a zapnite aplikáciu.

Okrem daného nastavenia sa v tejto časti nastavení nachádza možnosť pre nastavenie prednastavených parametrov na faktúrach:

  1. Splat - preddefinovaný počet dní splatnosti vystavených faktúr.
  2. K. sym. - nastavenie prednastaveného konštantného symbolu na dokladoch.
  3. Š. sym. - nastavenie prednastaveného špecifického symbolu na dokladoch.

Nastavenie prideľovania variabilného symbolu na doklady.

Prideľovanie variabilného symbolu dokladom

Write by Author / Vytvorené by