Pokladňa a Sklad
 

Doklady - zahraničná faktúra

Zahraničnú faktúru vytvoríte rovnakým spôsobom ako bežnú faktúru. Je však pri vystavovaní na danom doklade potrebné aplikovať príznak "Z" v pravej hornej časti na formulára faktúry. Pri tomto nastavení sa následne na doklade nebude zobrazovať vyčíslenie DPH, rovnako sa automaticky pri tlači použije výstup určený pre zahraničnú faktúru. V prípade nutnosti tlačenia iného výstupu je možné tento výstup vytlačiť kliknutím na tlačidlo so šípkou smerom dole napravo od tlačidla Tlač.

Na obrázku vidíte formulár pre tvorbu odberateľských faktúr s vyznačením príznaku Z pre zahraničnú faktúru.

Formulár na vytvorenie zahraničnej odberateľskej faktúry

Na obrázku je zobrazený prednastavený výstup pre zahraničnú faktúru.

Tlačový výstup zahraničnej faktúry

Write by Author / Vytvorené by