Pokladňa a Sklad
 

Doklady - faktúra v cudzej mene

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii faktúru aj v inej mene ako Euro. Po aplikovaní tejto cudzej meny na doklade sa následne nastaveným kurzom prepočítajú ceny jednotlivých položiek na doklade, kde bude uvedená aj zahraničná mena.

Nastavenia

V nastaveniach aplikácie v časti Nastavenia -> Doklady -> Meny, sa nachádza niekoľko predvytvorených mien. Tu je možné v prípade potreby doplniť aj ďalšie. 

Vytvorenie faktúry v cudzej mene

Ak sú v nastaveniach aplikácie vykonané príslušné nastavenia a je zadefinovaná mena, v ktorej chcete doklad vystaviť, postupujte nasledovne. Pozor, menu je potrebné nadefinovať pred pridaním prvej položky do dokladu!

  1. Kliknite na tlačidlo D na nástrojovej lište aplikácie.
  2. Kliknite na tlačidlo Nová, v spodnej časti a vyberte z ponuky možnosť Odb. faktúra.
  3. Kliknite dvojklikom v poli Mena. (V pravej hornej časti zobrazeného formulára.)
  4. Zobrazí sa formulár mien nadefinovaných v aplikácii. (Ak sa zoznam s menou nezobrazí celý, posunte sa posuvníkom vyššie.)
  5. Vyberte požadovanú menu v ktorej bude doklad vystavovaný.
  6. Kliknutím na tlačidlo Pridať nadefinujte aktuálny kurz. (Pri výpočte Vám môže pomôcť aj Základná menová kalkulačka, ktorá sa zobrazí po kliknutí na záložku Kalkulačka.)
  7. Kliknutím na tlačidlo Vybrať, vyberte zo zoznamu kurz, ktorý sa má aplikovať na ceny položiek dokladu.
  8. Pridajte položky zo zoznamu skladových kariet, ktoré sú predmetom fakturácie.
  9. Nastavte ostatné potrebné údaje na Odb. faktúre ako odberateľa prípadne iné a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o možnosti vytvorenia Odberateľskej faktúry sa dozviete aj vo videonávode Vytvorenie odberateľskej faktúry v iKelp Predajca alebo v návode Doklady - odberateľská faktúra a dobropis.

Write by Author / Vytvorené by