Pokladňa a Sklad
 

Účtovanie s prenesením daňovej povinnosti v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvárať v aplikácii doklady s uplatňovaním prenesenia daňovej povinnosti na koncového zákazníka. Akým postupom je možné takéto doklady v aplikácii vytvárať, ako aj všetky podmienky a nastavenia pre správne aplikovanie prenesenia povinnosti sa dočítate v tomto článku.

Prenesenie daňovej povinnosti

Aby bolo možné funkcionalitu využívať, je potrebné mať splnené tieto podmienky:

 • Zakúpenú licenciu pre možnosť účtovania s pDP.
 • Funkcionalitu môžu využívať len platcovia DPH, ktorí obchodnujú s príslušnými komoditami (na ktoré je podľa zákona možné uplatňovať pDP) v rámci Slovenska a ďalej predávajú tento tovar plátcom dane.

Ak boli splnené tieto všeobecné podmienky, je následne potrebné dodržať niekoľko pravidiel aj z pohľadu aplikácie.

Nastavenia

 • V základných nastaveniach musí byť nastavené, že ste platca DPH.
 • Vyplnené IČ DPH v nastaveniach aplikácie (V nastaveniach aplikácie nie je potrebné vypňovať štát sa berie automaticky podľa legislatívy aktuálne používanej verzie aplikácie).

Kontakty

 • Je potrebné mať vyplnené potrebné údaje aj na kontakte, na ktorý sa bude doklad vystavovať ako zadané platné IČ DPH a ostatné obchodné údaje odberateľa.
 • Rovnako musí byť nastavený štát Slovensko.

Skladové karty

Na kartách musí byť nastavené:

 • Príznak, ktorý hovorí o správaní karty v prípade účtovania v režime pDP. (Toto nastavenie je zobrazené len za predpokladu, že máte zakúpenú potrebnú licenciu. pDP na skladovej karte je potrebné aktivovať len vtedy, ak sa daný tovar nachádza v zozname kariet podliehajúcemu pDP a má pridelený TARIC kód.)
 • Zadaný TARIC kód, identifikujúci daný tovar v zozname kariet podliehajúcemu pDP. Dané nastavenie je potrebné vyplniť v záložke Rozšírené na karte.

Správanie aplikácie

Ak boli splnené všetky podmienky:

 • Dodávateľ aj odberateľ sú plátcovia DPH.
 • Obaja majú IČ DPH vyplnené a začínajúce kódom štátu SK.
 • Dodacia adresa  je (ak nie je dodacia adresa vyplnená, musí byť fakturačná adresa) na Slovensku.
 • Na kartách vyplnený príznak pDP a nastavený TARIC. 

Aplikácia následne pri vystavovaní dokladov (dodací list, faktúra) automaticky na položkách, ktoré dané podmienky spĺňajú sa v stĺpci DPH zobrazí text "pDP". V záložke Údaje sa zobrazí zaškrtávacie políčko s názvom Apl. pDP (aplikovanie prenesenia daňovej povinnosti na doklad), ktoré je automaticky zafajknuté / nastavené a pri výpočte hodnoty dokladu sa počíta s týmto nastavením pDP na položkách.

Dané nastavenie je možné aj ručne vypnúť, vtedy aplikácia automaticky prepočíta DPH na položkách (v doklade sa zobrazí prednastavená DPH) ako aj celkovú hodnotu dokladu.


Obmedzenia

 • Aplikovanie možnosti pDP na doklade je možné vypnúť pri vytváraní dokladu. Pri dodatočnej úprave už ale nie je možné toto nastavenie zmeniť. (Ak pDP nemá byť na doklade aplikované, ale doklad bol takto uložený je potrebné jeho vymazanie / vystornovanie a opätovné vytvorenie.)
 • Funkcionalitu je možné využívať len tam, kde je možné vytvoriť faktúru. V dotykovom predaji teda nie je možné túto funkcionalitu využívať.
 • Pri vytváraní hotovostného dokladu ak je na doklad pridaný kontakt a splnené podmienky pre uplatnenie pDP a takéto položky sú účtované, aplikácia zobrazí hlásenie o tom, že takýto doklad nie je možné ukončiť hotovostným predajom, ale je potrebné doklad ukončiť na faktúru / dodacím listom. Túto je možné následne v aplikácii uhradiť v hotovosti v zozname dokladov.
  • Ak sa hlásenie zobrazí, no aj tak chcete dané položky vyúčtovať hotovostným predajom, je potrebné na doklade aplikovanie pDP vypnúť v záložke Údaje. Vtedy sa automaticky prepočíta výška DPH na doklade a doklad je možné vyúčtovať v online predaji.

Daná zmena sa týka odbytových ako aj finančných dokladov (mimo dokladov ukončovaných cez online predaj) a príslušných výstupov.

Write by Author / Vytvorené by