Pokladňa a Sklad
 

Vklad do pokladne v iKelp Predajca - nedotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené ako vykonať ranný vklad do pokladne v nedotykovom rozhraní predaja aplikácie iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by